Presentación electrónica do Modelo 037

Para a presentación electrónica do modelo 037 a AEAT facilita un formulario para cubrir en liña e enviar directamente.

Pode acceder a el desde a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados" da Sede Electrónica ou desde o apartado "Todos os trámites", "Censos, NIF e domicilio fiscal", "Censos". Faga clic sobre o ligazón dos modelos 036 e 037 para acceder á relación completa de trámites.

Acceda ao ligazón "Formalización e presentación telemática 037" do apartado "Presentacións".

Relación de trámites do modelo

Identifiquese con sinatura dixital (certificado ou DNI electrónico) ou ben mediante o sistema de identificación Cl@vePIN. Poderá presentar a declaración con Cl@vePIN sempre que o declarante sexa persoa física.

Tipo de identificación

Ao cubrir o modelo se deben utilizar os caracteres incluídos na seguinte lista:

CARÁCTERTEXTOCÓDIGO DECIMALCÓDIGO HEX.
  Blanco 32 20
& Ampersand 38 26
Comilla 39 27
( Paren. Drcho. 40 28
) Paren. Izqdo. 41 29
, Coma 44 2C
- Guión 45 2D
. Punto 46 2E
/ Barra 47 2F
0-9 Números 48-57 30-39
: Dous puntos 58 3A
; Punto e coma 59 3B
A-Z Letras 65-90 41-5A
_ Guión baixo 95 5F
Ç Cedilla 199 C7
" Dobre comilla    

O carácter @ tamén se pode utilizar no campo correo electrónico.

Ao principio do formulario dispón da opción "Examinar..." se desexa importar un ficheiro xerado cun programa alleo á AEAT. Teña en conta que este ficheiro debe estar construído en texto plano (.txt) sen ningún tipo de formato e que debe axeitarse ao deseño lóxico do modelo en vigor. Pode encontrar o deseño de rexistro do modelo 037 para a presentación electrónica e o resto de requisitos no apartado "Información e axuda" do modelo.

Pulse Examinar

O formulario do modelo 037 permite tamén gardar a declaración xerada con noso formulario para recuperara posteriormente (botón "GARDAR").

Gardar ficheiro

Se pulsa "Gardar" se gardará un ficheiro de tipo NIF.037.txt na carpeta "Descargas" ou na situación que estea predeterminada no navegador.

Gardar como

Se ten dúbidas na formalización consulte o apartado "Información e Axuda" do modelo.

Información e axuda

Para presentar a declaración faga clic no botón "Enviar", se a declaración non contén erros, na seguinte xanela marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

Se todo é correcto pulse Enviar

Pulse Conforme, Asinar e enviar

O resultado dunha presentación correcta dun modelo 037 será unha folla resposta en que apareza o texto "Seu presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

Existen supostos en que será necesaria a achega de documentación xustificativa para tramitar a opción ou causa por que se presenta o modelo 037. Nestes casos, o xustificante de presentación que obterá o contribuínte levará unha indicación advertindo que a presentación non proverá efectos ata que se presentase e comprobado a documentación requirida.

Para presentar a documentación requirida acceda con certificado electrónico ou ClavePIN a través da opción "Achegar documentación complementaria". Esta aplicación permite a transmisión de documentos en diversos formatos que irán vinculados á declaración mediante o número de expediente ou a referencia electrónica.

Achegar documentación

Tamén poderá realizar cambios nos datos censuais se accede con certificado electrónico ou ClavePIN ao apartado "Meus datos censuais" da Sede Electrónica.

. Os meus datos censuais

Se non dispón de certificado electrónico ou Clave PIN, pode acceder á opción "Formalización, validación e obtención en PDF para seu impresión 037" (require que un visor de documentos PDF, por exemplo, Adobe Reader estea instalado). Unha vez cumprimentase os datos no formulario, se xerará a declaración en PDF, que poderá imprimir para presentara onde corresponda canda a documentación necesaria.

Para dúbidas en materia tributaria, contacte co 901 33 55 33 de Información Tributaria ou consulte persoalmente en seu Administración ou Delegación.

declaración censual simplificada de alta modificación e baixa no Censo de empresesarios profesionais e retedores 036