Non aparece o botón "Asinar e enviar" no formulario

  • Trátase dun problema na visualización dos formularios dalgúns modelos nos que non aparecen os campos "Lugar, data e firma" ou non mostra as casas de verificación na cabeceira do modelo, co que se impide avanzar e realizar a presentación.

    Este problema adoita solucionarse modificando o zoom do navegador (ampliando ou reducindo) en función do tipo de monitor e a configuración de pantalla que se teña establecida.Pode facelo dende as opcións de vista do navegador ou xogando coa roda do rato mentres mantén pulsada a tecla "Control" do teclado.

    Non obstante, en moitos casos isto non resolve o problema.En xeral débese a que teñen marcada a opción "Ampliar só texto" no navegador, que impide que o zoom afecte todos os elementos.Para desactivala acceda ao menú "Ver", "Tamaño" de Firefox (se non aparece a barra de menú pulse a tecla F10).

    En tamaño, ampliar só texto

    Unha vez desactivada a opción volva modificar o zoom ata visualizar as opcións que faltaban.