Modelo 036: Código de erro 0360120272

  • Se ao validar a predeclaración ou ao asinar e enviar o modelo 036, aparece o erro 0360120272, é necesario revisar que as enderezos de correo electrónico estean cumprimentadas correctamente (co formato axeitado) naqueles campos en que se requira este dato.

    0360120272

    Algunhas causas do erro son as seguintes:

    • Na enderezo de correo electrónico non incluíu a @. Este símbolo é necesario e se producirá un erorr se o omite ou o substitúe por calquera outro.
    • Non incluíu un punto para separar o dominio (por exemplo.com). Se o omite ou o substitúe por outro carácter (por exemplo, unha coma) tamén aparecerá o erro.