Obtención de nova tarxeta acreditativa ou duplicado do NIF

 • Se desexa obter un duplicado do NIF , pode solicitaro directamente desde o trámite "Obtención de nova tarxeta acreditativa do NIF ", que encontrará no apartado "Consulta e modificación de meus datos censuais", dentro do listaxe de trámites do modelo 036 / 037.

  O acceso require identificación con certificado ou DNI electrónico ou con Cl@ve NIF Pode acceder o titular do NIF ou un terceiro que actúe en seu nome e que dispoña do apoderamento correspondente.  Acceso ao trámite

  Na xanela inicial de identificación introduza o NIF, o primeiro apelido e pulse "Enviar".

  Xanela identificación

  A continuación, se mostrará un resumo dos datos identificativos do titular e a información do domicilio fiscal que consta no censo. Se se rexistrase un domicilio para os efectos de notificacións, tamén se mostrará a información correspondente.

  Prema "Xerar tarxeta CSV" para obter o xustificante da operación

  Datos identificativos e domicilio fiscal

  No xustificante encontrará os datos identificativos, tanto do titular como do presentador, a data e hora da operación, o código seguro de verificación, o ligazón directo a Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (PDF) e a opción "Ver xustificante".

  Xustificante da operación

  Se pulsa "Ver xustificante", Obterá un documento en AEAT, que poderá gardar e imprimir, coa comunicación emitida e a propia tarxeta identificativa na parte inferior.

  Documento tarxeta identificativa parte superior

  Emisión tarxeta parte inferior

  Unha vez xerada, a tarxeta acreditativa estará tamén dispoñible en "Comunicacións emitidas", dentro de Sede Electrónica, "Meus notificacións", "Acceso a notificacións e comunicacións da DNI ". Para coñecer o procedemento pode consultar a axuda "Como obter tarxeta acreditativa previamente xerada"

  Obtención nueva tarjeta acreditativa NIF