Obtención de nova tarxeta acreditativa ou duplicado do NIF

 • Se desexa obter un duplicado do NIF, pode solicitalo directamente dende o trámite "Obtención de nova tarxeta acreditativa do NIF", que encontrará no apartado "Consulta e modificación dos meus datos censais", dentro do listado de trámites do modelo 036 / 037.

  O acceso require identificación con certificado ou DNI electrónico ou con Cl@ve PIN.Pode acceder o titular do NIF ou un terceiro que actúe no seu nome e que dispoña do apoderamento correspondente.  Acceso ao trámite

  Na ventá inicial de identificación introduza o NIF, o primeiro apelido e pulse "Enviar".

  Ventá identificación

  A continuación, mostrarase un resumo dos datos identificativos do titular e a información do domicilio fiscal que consta no censo.Se se tivese rexistrado un domicilio para os efectos de notificacións, tamén se mostrará a información correspondente.

  Prema "Xerar tarxeta CSV" para obter o xustificante da operación

  Datos identificativos e domicilio fiscal

  No xustificante encontrará os datos identificativos, tanto do titular coma do presentador, a data e hora da operación, o código seguro de verificación, o enlace directo a Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (PDF) e a opción "Visualizar xustificante".

  Xustificante da operación

  Se pulsa "Visualizar xustificante", Obterá un documento en AEAT, que poderá gardar e imprimir, coa comunicación emitida e a propia tarxeta identificativa na parte inferior.

  Documento tarxeta identificativa parte superior

  Emisión tarxeta parte inferior

  Unha vez xerada, a tarxeta acreditativa estará tamén dispoñible en "Comunicacións emitidas", dentro de Sede Electrónica, "As miñas notificacións", "Acceso a notificacións e comunicacións da DNI".Para coñecer o procedemento pode consultar a axuda "Como obter tarxeta acreditativa previamente xerada"

  Obtención nova tarxeta acreditativa NIF