Estado de tramitación da solicitude de alta censual

  • En principio non existe ningún xeito de comprobar se se produciu ou non o alta censual a través da páxina web, senón que debería realizar a consulta directamente en seu Administración ou Delegación.

    Non obstante, se o que solicitou é un alta no rexistro de operadores intracomunitarios, é posible realizar a consulta VIES mediante o NIF (se se trata dun operador español). Para acceder a esta opción de consulta, entre á Sede Electrónica e dentro do apartado "Todos os trámites" encontrará noutros "servizos "o ligazón "VIES".

    Emtre noutros servizos Pulse VIES Elixa a opción que quere consultar

    Se necesita consultar dúbidas en materia tributaria, contacte co 901 33 55 33 de Información Tributaria ou consulte persoalmente en seu Administración ou Delegación.

    operadores intracomunitarios VIES tramitación alta censal