Copia electrónica do modelo 036 dende setembro de 2003

 • Dende a opción "Copia Electrónica (Consulta Íntegra) 036 dende setembro de 2003"Pode recuperar a copia dunha declaración do modelo 036 presentada dende setembro de 2003 ata 2007.O acceso a esta consulta require identificarse con certificado electrónico ou DNIe.

  A continuación facilitámoslle o enlace á páxina de trámites do modelo 036, dende a cal poderá acceder á consulta:

  consulta copia 036 2003
 • Modelo 036 - 037.Declaración censal de alta, modificación e baixa no censo de de empresarios, profesionais e retedores
 • Indique o NIF do titular da declaración e pulse "Enviar".

  Indique o NIF e pulse enviar

  Para a visualización do PDF requírese ter instalado un visor de documentos PDF como Adobe Reader.

  Se existe máis dunha presentación do modelo 036 para ese NIF mostrarase un listado das declaracións presentadas durante o período que engloba esta consulta.

  Marque a casa "Seleccionar" da declaración que queira consultar e pulse o botón "Enviar".

  seleccionar declaración

  Teña en conta que será necesario ter actualizada Xava e permitir a execución dos applets de Java que se solicite.

  Enlaces de interés:

  consulta copia 036 2003
 • CONT.RELACIONADO - PAGS.DESCARGA PRG.AYUDA
  Comprobación da versión, instalación e configuración da Máquina Virtual de Xava