Copia electrónica do modelo 036

 • Desde a opción "Copia Electrónica (Consulta Íntegra) 036-037" pode recuperar a copia dunha declaración dos modelos 036 e 037 xa presentada. O acceso a esta consulta require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@vePIN.

  A continuación lle facilitamos o ligazón á páxina de trámites do modelo 036, desde a cal poderá acceder á consulta:

  copia 036 consulta íntegra 037
 • Modelo 036 - 037. Declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de obrigados tributarios.Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria
 • Indique o NIF do titular da declaración e pulse "Enviar".

  Indique o NIF declarante e pulse enviar

  Para a visualización do PDF se require ter instalado un visor de documentos PDF como Adobe Reader.

  Se existe máis dunha presentación do modelo 036 para ese NIF se mostrará un listaxe das declaracións presentadas desde maio de 2007 ata a actualidade.

  Marque a recadro "Seleccionar" da declaración que queira consultar e pulse o botón "Enviar".

  Seleccionar declaración

  Para declaracións antigas será necesario ter actualizado Xava e permitir a execución dos applets de Xava que se solicite.

  Ligazóns de interese:

  copia 036 consulta íntegra
 • CONT. RELACIONADO - PAGS. DESCARGA PRG. AYUDA
  Comprobación da versión, instalación e configuración da Máquina Virtual de Xava