Comprobación de estar censado. Consulta de NIF (entidades xurídicas)

  • Acceda á "Consulta por NIF (entidades xurídicas)" para a comprobación no censo da Axencia Tributaria dos NIF de entidades xurídicas.

    Seleccione o acceso na relación de trámites do modelo

    Indique o NIF da entidade e pulse "Enviar". Se está dado de alta no censo aparecerán os datos do titular e os da administración ou delegación relacionada.

    Indique o NIF da entidade e pulse enviar Resposta cos datos do titular