Comprobación de estar censado.Consulta de NIF (entidades xurídicas)

  • Acceda a "Consulta por NIF (entidades xurídicas)" para a comprobación no censo da Axencia Tributaria de NIF's de entidades xurídicas.

    Seleccione o acceso na relación de trámites do modelo

    Indique o NIF da entidade e pulse "Enviar".Se está dado de alta no censo aparecerán os datos do

    Indique o NIF da entidade e pulse enviar Resposta cos datos do titular