Presentación de documentación complementaria

 • Se desexa achegar de forma voluntaria documentación relacionada cunha declaración presentada previamente, na páxina de trámites do devandito procedemento na Sede Electrónica disporá do ligazón "Achegar documentación complementaria" ou "Efectuar alegacións e / ou achegar documentos ou xustificantes".

  Do mesmo xeito que outras presentacións electrónicas, a achega de documentación require certificado electrónico ou Cl@ve PIN, neste caso sempre que se trate de persoa física.

  Cubra os campos requiridos para o rexistro telemático e pulse "Engadir ficheiro" para incluír a documentación.

  Algúns dos formatos que admite o sistema como válidos son.doc,.gif,.png,.jpg,.pdf e arquivos comprimidos.zip ou.7z. O tamaño admitido de cada un dos ficheiros anexados non pode exceder os 64 Mb de capacidade. Pode consultar o listaxe completo de formatos admitidos no ligazón "Axuda" dispoñible en cada un dos formularios de achega de documentación.

  É recomendable que o ficheiro que intenta anexar estea gardado na ruta C:\AEAT xa que, en función do trámite co que estea relacionado a achega de documentación, esta situación será obrigatoria.

  Engadir ficheiro

  Se non dispón de ficheiro, pode escribir o motivo da presentación no campo habilitado. Se xerará un documento PDF que será incorporado ao sistema.

  A resposta correcta da achega de documentación será un xustificante que inclúe toda a información xunto ao ligazón "Ver en formato imprimible" para obter o xustificante en PDF

  Tamén se inclúe o CSV (Código Seguro de Verificación) que permite tamén a obtención do xustificante a través do Cotexo "de documentos electrónicos". Ademais cada arquivo presentado terá asociado seu propio CSV