Que é un NRC?

El NRC (Número de Referencia Completo) é o código xerado pola entidade bancaria como xustificante, para identificar un ingreso tributario.Consta de 22 carácteres alfanuméricos, entre os que se incorpora, de forma cifrada, a información do NIF do declarante, o importe, o modelo, o exercicio e o período.

El NRC aparecerá no xustificante da operación, xunto co resumo dos datos do ingreso.Para que o NRC sexa válido, é importante que os datos facilitados á Entidade Colaboradora no momento de realizar o pagamento sexan correctos.

En declaracións e autoliquidacións que supoñan un ingreso, e para as que non se seleccionase como forma de pagamento a domiciliación bancaria, deberá incluírse o NRC xerado pola entidade bancaria para poder realizar a presentación.

Pola súa banda, no pagamento de liquidacións / débedas, unha vez efectuado o pagamento e obtido o NRC, o trámite terá finalizado, sen que sexa necesario realizar outras actuacións.Pode gardar a resposta obtida co NRC como xustificante da operación.

Se realizou o ingreso a través da pasarela de pagamentos da AEAT pero non obtivo ou non conserva o xustificante, ten a posibilidade de recuperalo dende as opcións de consulta correspondentes, dentro de Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Pagamento de impostos".

Se desexa máis información sobre o pagamento de impostos a través de internet, pode consultar a axuda para o pagamento de impostos e autoliquidacións por internet.

Información xeral NRC