Mensaxes:"Erro na comprobación de NRC.Erro 3018..."NRC erróneo"

 • Este erro pode producirse ao asinar e enviar unha declaración con resultado a ingresar e débese a que o NRC é erróneo ou non se corresponde cos datos declarados:

  Mensaxe de erro

  Detallamos a continuación as posibles causas e solucións

  Cumpriu erroneamente o NRC facilitado pola entidade financeira.

  Comprobe se trasladou correctamente ao formulario o NRC facilitado polo seu banco ou caixa.

  O NRC consta de 22 carácteres alfanuméricos e, xeralmente, os tres primeiros coinciden co número de modelo ao que corresponde o ingreso (exemplo:303…)

  Os datos cumpridos na declaración non coinciden exactamente cos do pagamento.

  Realice a consulta do pagamento realizado e asegúrese de que os datos (NIF, modelo, importe, exercicio e período) son correctos e idénticos aos consignados na declaración.

  Preste especial atención ao período, xa que é habitual confundir os períodos trimestrais (1T, 2T, 3 TESLAS e 4 TESLAS) cos mensuais (01:xaneiro, 02:febreiro, 03:marzo, 04:abril, etc).

  Comprobe tamén que o importe pagado coincide exactamente co declarado (unha diferenza de 1 céntimo invalidará o NRC) e revise o resto de datos relacionados para detectar posibles erros.

  Se realizou o ingreso a través da pasarela de pagamentos da AEAT, pode recuperar o xustificante da operación dende a opción "Autoliquidacións.Consulta dun pagamento anterior" (por cargo en conta ou con tarxeta, segundo corresponda) en Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Pagamento de impostos".

  Consulta dun pagamento con cargo en conta

  Obtención NRC

  Por esta vía poderá comprobar tanto o NRC asignado como os datos do pagamento.Se observa algún erro nestes datos, contacte directamente coa súa entidade bancaria e solicite a anulación do NRC erróneo, así como a xeración dun novo NRC correcto para poder realizar a presentación.

  A entidade financeira xerou erroneamente o NRC

  Solicite igualmente a anulación do NRC á propia entidade.

  Nota: teña en conta que a anulación dun NRC esixe comparecer na oficina do banco ou caixa no menor tempo posible.Pola contra, será necesaria a presentación dunha solicitude de "Devolución de ingresos indebidos".

  Ligazóns de interese:

  NRC erróneo erro correcto pagamento
 • Que é un NRC?
 • anulación NRC 576 696
  Como anular un NRC
 • nrc renda 100 101
  Información acerca de NRC para o modelo 100 (Renda)
 • Información sobre sinatura dixital (certificado ou DNIe) e sistema Cl@ve PIN