Mensaxe "se a conta ten dobre titularidade..."

 • Ao acceder ao pagamento de impostos con certificado electrónico de representante ou de persoa xurídica, aparecerá unha mensaxe indicando:

  "Se a conta ten dobre titularidade, tamén deberá asinar co certificado do segundo titular.Se vai asinar co certificado dos dous titulares pulse ACEPTAR.No caso contrario pulse CANCELAR".

  Pagos conta dobre titularidade

  Se a conta só ten un titular e, polo tanto, só vai asinar cun certificado, pulse "CANCELAR" e continúe co proceso.

  Prema "ACEPTAR" só se a conta ten dobre titularidade, para asinar co segundo certificado.Nesta modalidade requirirase Xava, polo que debe realizar todas as comprobacións e configuracións recomendadas para os trámites que aínda utilizan Xava. 

  En caso de dobre titularidade, verifique ademais que estean instalados no navegador os dous certificados da persoa xurídica titular da conta, cuxos representantes deberán coincidir tamén cos apoderados da devandita conta.

  Pola súa banda, o NIF do contribuínte que se require cumprir no momento de realizar o pagamento será sempre o do declarante ou obrigado tributario.

  Ligazóns de interese:

  Mensaxe aviso dobre firma
 • Axuda para o pagamento de impostos e autoliquidacións por Internet