Erro 70.Petición duplicada

A mensaxe:"Petición duplicada" (erro 70), é unha resposta da entidade colaboradora que implica que o NRC que está a solicitar xa foi xerado previamente.Para verificar o pagamento siga as indicacións que lle facilitamos a continuación.

Acceda á opción "Consulta dun pagamento anterior..." do apartado correspondente dentro de "Pagamento de impostos"Da Sede Electrónica.Escolla a opción correspondente á forma de pagamento utilizado (mediante

Consulta de pagamentos

Para realizar esta operación é necesario identificarse con Cl@ve PIN ou con este certificado ou DNI electrónico utilizado no momento de realizar o pagamento.

A consulta dos pagamentos das diferentes autoliquidacións conSe o pagamento se realizou con tarxeta de crédito só será posible realizar a consulta con certificado ou DNI electrónico.

Indique o modelo para o que desexa realizar a consulta e faga clic en "Aceptar datos e continuar".

Elixa modelo

Introduza exactamente os mesmos datos que introduciu para realizar o pagamento e se este existe obterá o NRC xerado que lle sirva de xustificante.

A AEAT permitirá que o ordenante, achegando os mesmos datos que utilizou na solicitude de cargo, consulte o resultado da operación cando exista algún fallo nas comunicacións ou por calquera outra causa.A resposta á solicitude de comprobación será a mesma mensaxe de confirmación co NRC obtido ou, no seu defecto, a indicación de que non consta o cargo consultado ou de que este foi anulado.

Consulta de NRC

Unha vez recuperado o NRC pode presentar a declaración marcando nesta ocasión a opción "A ingresar", e introducindo manualmente o NRC do cargo realizado na súa casa correspondente para que no momento da presentación a páxina non enlace de novo coa entidade bancaria para realizar outra vez o pagamento.

No caso de que non exista o NRC deberá contactar coa entidade bancaria para constatar que ese pagamento non se realizou.Tamén lle poderán informar a que pode deberse esa mensaxe de erro no seu caso concreto.

Ligazóns de interese:

erro 70 erro duplicada duplicado pagamento