Códigos de resposta da Entidade Colaboradora (EECC), Financeira (EEFF)

 • Ao realizar unha solicitude de cargo en conta a través da pasarela de pagamentos da AEAT, a entidade financeira pode rexeitar a operación debido a diferentes circunstancias (problemas técnicos, erros nos datos consignados, identificación incorrecta, pagamento duplicado, etc.)e devolver as mensaxes de erro correspondentes.

  Pode consultar o listado de códigos de erro ao final deste documento, dentro do apartado "Enlaces de interese".

  Trátase de respostas xeradas polas entidades financeiras (EEFF) ou colaboradoras (EECC) e é necesario realizar as comprobacións necesarias e contactar coas devanditas entidades para resolver o problema.

  Como alternativa, pode solicitar directamente ao banco o NRC, facilitando os datos do pagamento, utilizar os servizos de banca electrónica dos que dispoña ou tramitar o cargo noutra conta ou nunha entidade financeira distinta.

  Ligazóns de interese:

  código erro EECC EEFF colaboradora pagamento pagar NRC
 • Códigos de errorInformación contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria
 • Información sobre sinatura dixital (certificado ou DNIe) e sistema Cl@ve PIN