Código P1 undefined

 • Se ao acceder a un pagamento ou consulta de taxas ou depósitos en poxas lle aparece o erro "Resposta da AEAT:[código P1] undefined" comprobe estes aspectos do certificado utilizado.

  Undefined

  É posible que estea a asinar cun certificado non válido para realizar firma electrónica utilizando certificados de tarxeta (por exemplo DNIe).O DNI electrónico ten dous certificados:o certificado de "Autenticación" e o certificado de "Firma".No último paso debe seleccionar o certificado de "Firma".Consulte nos Enlaces de interese ao final desta páxina a axuda técnica sobre o DNIe.

  DNIe

  Tamén, este erro pode producirse ao utilizar un certificado revogado ou inválido.Comprobe, tamén se ten varios certificados electrónicos instalados no navegador, que accedeu á opción correspondente co certificado correcto e que elixe o certificado adecuado en todas as ocasións nas que o navegador o solicita.

  Teña en conta que se o navegador que está a utilizar é Internet Explorer, debe pechar o navegador e volver abrilo para que lle dea a elixir o certificado que desexa utilizar (se ten varios certificados instalados no mesmo equipo) xa que Internet Explorer selecciona o último utilizado por defecto.

  A revogación dun certificado electrónico supón a anulación dun certificado válido antes da súa data de caducidade, xeralmente porque o titular poida sospeitar que este fose copiado e que se coñece o seu PIN.

  Verifique o estado do certificado electrónico.Pode comprobar se o certificado electrónico emitido pola FNMT é válido para traballar na páxina web da Axencia Tributaria accedendo á páxina web de CERES (Certificación Española).Ao verficar o estado do certificado comprobe que lle apareza a mensaxe "O seu certificado acaba de ser verificado.Está vostede en posesión dun certificado dixital FNMT Válido e non revogado . O seu certificado está a funcionar correctamente."Se o certificado non é da FNMT contacte coa súa entidade emisora.Nos Enlaces de interese encontrará información adicional sobre como verificar o estado do seu certificado.

  Verificar estado

  Ligazóns de interese:

  undefined pagamento imposto pagar
 • Información sobre sinatura dixital (certificado ou DNIe) e sistema Cl@ve PIN
 • verificar comprobar FNMT certificado
  Como verificar o estado dun certificado da FNMT e DNIe