Anagrama erróneo ou NIF do contribuínte erróneo

 • O erro "Anagrama erróneo" ou "NIF do contribuínte erróneo" pode aparecer ao realizar calquera intento de pagamento en AEAT para autoliquidacións ou liquidacións/débedas por cargo en conta ou con tarxeta.

  Primeiro apelido

  Comprobe que as primeiras letras introducidas no campo "Apelido", só para persoas físicas, coincida cos datos que figuran no censo para o NIF consignado.

  Pode comprobar se os seus datos constan no censo da AEAT correctamente se accede a "Sede Electrónica", "todos os trámites", "Censos, NIF e domicilio fiscal" e "Censos".Na táboa de procedementos que aparecen, faga clic na icona "Trámites" da opción "Modelo 030.Censo de obrigados tributarios-Declaración censal de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais"E seleccione "Comprobación dun NIF de terceiros para efectos censais" (require certificado electrónico).

  Se dispón de certificado electrónico ou Cl@ve PIN, tamén pode comprobar estes datos nas Etiquetas Fiscais.Para iso, acceda a "Sede Electrónica" e na esquina inferior dereita seleccione "Etiquetas", dentro do apartado "Utilidades"Impresión de etiquetas".

  Ligazóns de interese:

  anagrama erróneo NIF contribuínte pagamento impostos
 • Comprobación de estar censado na Axencia Tributaria como contribuínte