Anulación ou rectificación da conta de domiciliación

 • Se desexa modificar o número de conta bancaria facilitado para a domiciliación dunha declaración presentada telematicamente, pode facero desde a opción "Domiciliacións - Consulta, revogación, rehabilitación ou rectificación da conta de domiciliación" dispoñible no apartado "Pagamento de impostos" da Sede Electrónica.

  Este trámite está habilitado para xestionar as domiciliacións en nome propio e permite a identificación con certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia. Existe a opción "Consulta, revogación, rehabilitación ou rectificación da conta de domiciliación para colaboradores", cuxo acceso é exclusivamente con certificado ou DNI electrónico.

  Trámites domiciliacións

  En caso de identificarse con referencia, poderá xestionar unicamente as domiciliacións dos modelos 100 e 102 (primeiro e segundo prazo de IRPF).

  Despois de seleccionar a forma de acceso, na seguinte xanela se mostrarán os datos identificativos do titular e, na parte superior dereita, o ligazón ao Calendario "de vencementos", que abrirá unha nova páxina coas datas de domiciliación dos diferentes modelos.

  Xanela de busca de domiciliacións e calendario de vencementos

  Calendario de vencementos

  Estableza os filtros de busca indicando o "Exercicio fiscal", "Modelo" e "Período" que son de carácter obrigatorio. Pode engadir un dato opcional "Situación" (Todas ou Non cumpridas).

  A continuación, pulse "Buscar". Se mostrará a relación de domiciliacións existentes que coincidan cos filtros establecidos. Utilice o desdobrable "Mostrar/ocultar columnas" para que se mostren só as columnas que desexe.

  Para consultar e corrixir a conta bancaria se fose necesario, pulse sobre o número de xustificante da a columna "Xustificante".

  Filtros de busca para localizar a domiciliación

  Na seguinte xanela, onde se mostra o detalle da busca, encontrará na parte superior as accións dispoñibles sobre o expediente. Para modificar o número de conta, faga clic en "Rectificar IBAN" e acepte o seguinte mensaxe de aviso.

  Detalle domiciliación. Con opción "Rectificar IBAN".

  Acepte para Confirmar

  A continuación, consigne o IBAN da nova conta en que desexa que se efectúe a domiciliación e pulse o botón "Aceptar".

  Indicar novo IBAN

  Por último, revise os datos introducidos e faga clic en "Asinar e Enviar". Na seguinte xanela marque a recadro "Conforme" e pulse novamente "Asinar e enviar" para continuar co trámite.

  Verificar datos, asinar e enviar

  Conforme, asinar e enviar

  Se mostrará o mensaxe "Seu domiciliación foi rectificada". Ademais, se verá a conta anterior e a nova para a domiciliación, así como un aviso para que se comprobe que a conta é correcta e que o contribuínte é o titular da mesma, xa que doutro xeito a entidade financeira non admitirá a domiciliación.

  Xustificante de modificación

  En función da situación da domiciliación, pode encontrarse ou non en prazo para modificar a conta bancaria ou revogar a domiciliación. Para máis información sobre os prazos de domiciliación e de vencemento pode consultar o ligazón "Calendario de vencementos" que aparece na primeira pantalla da consulta de domiciliación.

  No caso de que opte por revogar a domiciliación, lembre que terá dous opcións para regularizar a situación: efectuar o pagamento ou solicitar o recoñecemento de débeda.

  Ligazóns de interese:

  anular anulación domiciliación domiciliada rectificar rectificación modificar modificación cuenta bancaria pago
 • Calendario do contribuínte