Comprobación dunha anulación de NRC e obtención do xustificante

 • Se necesita comprobar a anulación dun NRC ten dispoñible a opción "Comprobación dunha anulación de NRC" a través de "Pagamento de impostos"Da Sede Electrónica.

  Acceso a comprobación da anulación dun NRC

  É necesario indicar o NRC emitido pola entidade e o código electrónico da solicitude de anulación.

  Datos do NRC a comprobar

  Pulse "Enviar" e obterá o xustificante da anulación.

  Xustificante da anulación dun NRC

  Tamén pode obter o PDF da anulación do NRC facendo un consulta en "Acceso a notificacións e comunicacións da AEAT"Do apartado "As miñas notificacións" e entrando en "Consulta de comunicacións emitidas".Se a consulta se realiza en nome dun terceiro deberá estar apoderado para obter o documento.

  Consulta de comunicacións emitidas

  Outra vía para recuperar o PDF xerado no momento da anulación é mediante o CSV do xustificante.Para iso, entre en Sede Electrónica;faga clic en "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)" do apartado "Trámites destacados", pulse novamente "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación" e escriba o CSV na casa.A continuación, pulse "Enviar".

  Cotexo de documentos mediante CSV

  comprobación anulación NRC obtención xustificante