Usuario non autorizado

Error: Usuario non autorizado

Este erro adoita aparecer cando o NRC obtívose no banco directamente en lugar de utilizar a pasarela de pagamentos da AEAT dentro de Sede Electrónica, "Trámites destados", "Pagamento de impostos".

Non obstante, si é posible anular o NRC aínda que se solicitase na entidade financeira, polo tanto, comprobe o seguinte:

  1. Que todos os datos introducidos en cada casa son correctos, como son: "NRC xerado pola EECC", "NIF do titular", "Apelido e nome / R. social", "Importe", "Exercicio", "Período", "Data emisión do NRC (ddmmaaaa)" e "Sucursal".

  2. Se todos os datos introducidos son correctos, verifique que o titular do NRC teña domicilio en España, para o cal, acceda a Sede Electrónica, "Os meus datos censais" mediante certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN. Se a consulta se realiza en nome dun terceiro será necesario que teña o correspondente apoderamento para a consulta de datos persoais. Se non ten domicilio en España deberá regularizar a súa situación censal.

Ligazóns de interese:

Anulación NRC modelo 576 matriculación usuario non autorizado