Resumen de notificaciones y comunicaciones no leídas (Comparecencia en Sede)

 • Dende o enlace "Resumo de notificacións e comunicacións non lidas (Comparecencia en Sede)" ofrécese a posibilidade de acceder de forma destacada a aquelas notificacións e comunicacións que, de acordo coa información da AEAT, non foron accedidas ou lidas aínda polo contribuínte.

  Enlace Sede Resumo de notificacións e comunicacións non lidas

  O trámite require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante.Se vai utilizar certificado ou DNI electrónico faga clic no enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico" e se vai utilizar o sistema Cl@ve PIN introduza o DNI ou NIE na casa.

  Identificación con certificado/DNI electrónico ou con Cl@ve PIN

  Ademais do propio titular tamén pode acceder un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Nesta consulta resumo aparecen as notificacións pendentes, das que se é tanto titular como destinatario ou autorizado, e outros dous apartados, "Notificacións notificadas pero non lidas", que inclúe a notificacións publicadas no Taboleiro Edital Único e as electrónicas expiradas aos dez días da súa posta a disposición que non foron accedidas na Sede Electrónica e "Comunicacións non lidas" que inclúe as comunicacións electrónicas non accedidas e as comunicacións emitidas por correo nas últimas tres semanas. 

  Resumo de notificacións e comunicacións

  Mostrarase o botón "Pulse aquí para ver o resto" no caso de que haxa máis resultados dos ofrecidos na primeira páxina para esta tipoloxía.Deste modo accédese á vista xeral do buscador de notificacións e comunicacións co listado completo deste tipo de notificacións xa filtradas.Pódese navegar entre as distintas páxinas e mesmo exportar os resultados a un ficheiro en formato CSV

  Exportar os resultados e paxinar

  Descargar ficheiro Excel con listado notificacións

  Para acceder á notificación ou comunicación, pulse sobre o número de certificado.Se está catalogada como pendente, para acceder ao contido desta, terá que pulsar o botón "Asinar e Enviar".Marque a casa "Conforme" e pulse de novo "Asinar e Enviar".Teña en conta que ha de ter instalado un visor de documentos PDF e permitir a descarga de ficheiros.

  Acceso á comunicación dende número de certificado

  asinar e enviar notificación pendente

  Conforme asina notificación por comparecencia

  Se necesita realizar outras buscas pode filtrar polos criterios dispoñibles, "En nome de", "Tipo", rango de datas e "Lida".Teña en conta que para acceder ás notificacións de terceiros é imprescindible que filtre os resultados da persoa ou entidade seleccionada, que pode ser o propio contribuínte, unha entidade á que sucede ou unha persoa ou entidade apoderada polo contribuínte a acceder ás súas notificacións e comunicacións utilizando o campo "En nome de".

  buscador notificacións

  Ligazóns de interese:

  notificacións comparecencia Sede os meus
 • Portal de campaña Notificacións electrónicas
  Notificacións electrónicas
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda