Como contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da AEAT

 • Para contestar un requirimento ou achegar documentación relacionada cun documento recibido da Axencia Tributaria, acceda á opción da Sede Electrónica que se indique na devandita comunicación.

  Como opción xeral, no apartado "Trámites destacados" da Sede Electrónica se encontra a opción "Contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da AEAT " que permite realizar o trámite accedendo con certificado electrónico, DNIe, Cl@ve PIN ou simplemente co CSV da notificación.

  Ligazón contestar notificacións en Sede

  selector identificación trámite

  Se se accede sen certificado electrónico ou Cl@ve PIN, non se poderá presentar recurso xa que, neste caso, se necesitará estas identificacións. Indique o CSV (Código Seguro de Verificación) da comunicación recibida e o NIF do presentador.

  acceso sen certificado

  Se se accede con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN poderá presentar recurso ao expediente; neste caso, marque "Si". Tamén será necesario indicar o CSV da comunicación.

  acceso con certificado ou Cl@ve

   Unha vez que accedese ao rexistro telemático, cubra os campos requiridos. Ademais, pode anexar a documentación desde a opción "Engadir ficheiros".

  Datos para a resposta

  A continuación aparecerá a xanela para seleccionar os ficheiros que se anexan á resposta. Faga clic en "Seleccionar ficheiros" para acceder ao explorador de arquivos e escoller o ficheiro que desexa anexar. Teña en conta que o arquivo non pode superar os 64 Mb e que debe ter un formato aceptado. Desde a opción "Axuda" pode obter máis información sobre os tipos de ficheiros admitidos. O envío total de documentación non deberá superar os 2 Gb.

  Seleccionar ficheiro

  Unha vez cumprimentados os campos requiridos e achegada toda a documentación necesaria, faga clic en "Presentar".

  Presentar resposta a notificación

  requerimiento notificación documentación
 • Se o envío se realiza correctamente se mostrará en pantalla o informe da xeración do rexistro.

  Tamén pode acceder a esta opción desde o portal "Meus notificacións" ou desde o portal en Sede Electrónica de "Notificacións electrónicas".

  acceder a trámite

  Porén, teña en conta que é posible que se lle indique no requirimento ou notificación que acceda por outra vía, por exemplo, se se trata dun modelo de declaración en concreto, que acceda á opción "Achegar documentación complementaria" ou "Contestar requirimentos, efectuar alegacións e / ou achegar documentos xustificantes" segundo o trámite habilitado para ese modelo.

  requerimiento notificación documentación