Como contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da AEAT

 • Para contestar un requirimento ou achegar documentación relacionada cun documento recibido da Axencia Tributaria, acceda á opción da Sede Electrónica que se indique na devandita comunicación.

  Como opción xeral, no apartado "Trámites destacados" da Sede Electrónica encóntrase a opción "Contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da AEAT" que permite realizar o trámite accedendo con certificado electrónico, DNIe, Cl@ve PIN ou simplemente co CSV da notificación.

  Enlace contestar notificacións en Sede

  selector identificación trámite

  Se se accede sen certificado electrónico ou Cl@ve PIN, non se poderá presentar recurso xa que, neste caso, se necesitará estas identificacións.Indique o CSV (Código Seguro de Verificación) da comunicación recibida e o NIF do presentador.

  acceso sen certificado

  Se se accede con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN poderá presentar recurso ao expediente;neste caso, marque "Si".Tamén será necesario indicar o CSV da comunicación.

  acceso con certificado ou Cl@ve

   Unha vez que acceda ao rexistro telemático, cumpra os campos requiridos.Ademais, pode achegar a documentación dende a opción "Engadir ficheiros".

  Datos para a resposta

  A continuación aparecerá a ventá para seleccionar os ficheiros que se achegan á resposta.Faga clic en "Seleccionar ficheiros" para acceder ao explorador de arquivos e escoller o ficheiro que desexa anexar.Teña en conta que o arquivo non pode superar os 64 Mb e que debe ter un formato aceptado.Dende a opción "Axuda" pode obter máis información sobre os tipos de ficheiros admitidos.O envío total de documentación non deberá superar os 2 Gb.

  Seleccionar ficheiro

  Unha vez cumpridos os campos requiridos e achegada toda a documentación necesaria, faga clic en "Presentar".

  Presentar resposta a notificación

  requirimento notificación documentación
 • Se o envío se realiza correctamente mostrarase en pantalla a noticia da xeración do rexistro.

  Tamén pode acceder a esta opción dende o portal "As miñas notificacións" ou dende o portal en Sede Electrónica de "Notificacións electrónicas".

  acceder a trámite

  Non obstante, teña en conta que é posible que se lle indique no requirimento ou notificación que acceda por outra vía, por exemplo, se se trata dun modelo de declaración en concreto, que acceda á opción "Achegar documentación complementaria" ou "Contestar requirimentos, efectuar alegacións e/ou achegar documentos xustificantes" segundo o trámite habilitado para ese modelo.

  requirimento notificación documentación