Consulta de notificacións e comunicacións

Mediante esta opción pode acceder a un buscador que permite localizar tanto as notificacións coma as comunicacións do contribuínte coas que está vinculado no momento da emisión por ser o titular da notificación, o destinatario ou un apoderado para acceder ás notificacións e comunicacións do titular.

Enlace consulta notificacións e comunicacións na Sede

O trámite require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante.Se vai utilizar certificado ou DNI electrónico faga clic no enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico" e se vai utilizar o sistema Cl@ve PIN introduza o DNI ou NIE na casa.

Identificación con certificado/DNI electrónico ou con Cl@ve PIN

Ademais do propio titular  tamén pode acceder un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

Estes son os criterios de busca que pode utilizar para acceder ás notificacións e comunicacións:

  • "En nome de", permite filtrar os resultados da persoa ou entidade seleccionada, que pode ser o propio contribuínte, unha entidade á que sucede ou unha persoa ou entidade apoderada polo contribuínte a acceder ás súas notificacións e comunicacións.Este criterio tamén mostra todas as notificacións e comunicacións cuxo titular é o terceiro, mesmo aquelas que foron emitidas antes de recibir o poder ou de ser outorgada a sucesión.Para facilitar a busca do terceiro pode pulsar sobre a icona de nova ventá e activar a ventá de busca.Pode buscar por NIF, nome, tipo e trámite, pulsando o enlace "Mostrar Filtros" ou seleccionar directamente o contribuínte.Para localizar as notificacións e comunicacións de terceiros, é imprescindible que neste campo indique o NIF do mandante ou da entidade á que sucede.criterio en nome de Seleccionar NIF de terceiro seleccionar por filtro
  • "Tipo", filtra os resultados a notificacións si ou non notificadas e comunicacións. criterio tipo
  • Rango de datas, permite acoutar a busca ás datas indicadas, sen rango mínimo nin máximo. criterio rango de datas
  • "Lida", para filtrar notificacións ou comunicacións lidas ou non. A marca "Lida" actívase cando o contribuínte, xa sexa o titular, destinatario ou apoderado ao acceso ás notificacións, accede á devandita comunicación ou ben cando lle é entregada por Correos, en man ou por un axente tributario.Ademais, para evitar que notificacións ou comunicacións antigas dificulten a identificación dos envíos máis recentes que non foron revisados polo contribuínte, adóptase o convenio de considerar lidas as notificacións emitidas antes do último ano, así como as comunicacións emitidas por correo postal antes de tres semanas. criterio lida

Unha vez seleccionados os criterios, pulse o botón "Buscar".Ofreceranse os 10 primeiros resultados que cumpran as condicións seleccionadas.

Buscar notificacións

Se hai máis, habilitarase o botón "Máis" para poder acceder a eles.Os datos que se ofrecen sobre cada notificación ou comunicación son o número de certificado, que é un enlace para acceder a esta, o concepto, o tipo, titular, o destinatario, as datas de emisión e de notificación, o modelo de notificación e se foi ou non lida.A continuación visualizaranse outros 10 resultados máis e permitirase paxinar para poder localizar o resto e mesmo exportar os resultados a un documento Excel.

resultados da busca e ver máis

paxinar e exportar resultados

acceso á notificación ou comunicación

En función de se se trata dunha notificación ou unha comunicación, e de se xa está notificada ou non, e lida ou non, mostrarase un botón de acceso distinto á súa descarga ou visualización.

botón ver comunicación

Pdf comunicación

Dende o buscador, na parte superior, dispoñerá dun enlace para acceder ao resumo das notificacións e comunicacións non lidas.

ir ao resumo de non lidas

vista resumen non lidas

Ligazóns de interese:

consulta de notificacións e comunicacións