Comprobación dun NIF de terceiros no censo de Notificacións Electrónicas Obrigatorias

 • Dende a opción "Comprobación dun NIF de terceiros no censo de Notificacións Electrónicas Obrigatorias"  do portal "As miñas notificacións" é posible consultar se un determinado contribuínte se encontra no censo de Notificacións Electrónicas Obrigatorias.

  Esta consulta require certificado electrónico.

  Trámites comprobación NIF de terceiros en NEO

 • Indique o NIF o NIE e o primeiro apelido (só en caso de persoa física) para comprobar se existen datos no censo do NEO (Notificacións Electrónicas Obrigatorias).

  Comprobación de NIF

  En caso afirmativo aparecerá a confirmación coa data de obriga efectiva

  Alta no censo

  Se o NIF consultado non está obrigado a recibir notificacións por vía electrónica (DEH) aparecerá a seguinte mensaxe:

  Non existen datos no NEO

  Como alternativa, pode consultar se o NIF está incluído no censo de obrigados a recibir notificacións electrónicas, accedendo a "Os meus datos censuais" na nosa "Sede electrónica".Exemplos non censados e censado