Presentación electrónica do modelo 791

 • A solicitude de inscrición nas convocatorias de emprego público da Axencia Tributaria realízase mediante a presentación do modelo 791.

  O acceso encóntrase na Sede Electrónica dentro de "Procedementos non tributarios" da sección "todos os trámites" facendo clic en "Emprego Púbico" eModelo 791.Emprego Público.Presentación instancias oposicións".

  Pode presentar a solicitude e efectuar o pagamento da correspondente taxa a través de internet se dispón de certificado electrónico, DNI electrónico ou Cl@ve PIN e é titular dunha conta aberta nunha entidade colaboradora na xestión recadatoria que apareza na relación de entidades adheridas ao pagamento de taxas.Se non dispón de identificación electrónica revise os "Enlaces de interés"A pé de páxina para a súa obtención.

  Seleccione a opción "Presentación instancias oposicións (mod.791)".

  Presentación instancias modelo 791

  A presentación a través de Internet require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante.Se vai utilizar certificado ou DNI electrónico faga clic no enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico" e se vai utilizar o sistema Cl@ve PIN introduza o DNI ou NIE na casa.

  Identificación con certificado/DNI electrónico ou con Cl@ve PIN

  Antes de acceder á presentación, recomendámoslle que revise os "Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica".

  A continuación, elixa a oferta para a que desexa realizar a inscrición e acceda ao enlace "Pagamento de taxas e rexistro telemático da súa Solicitude" (o acceso estará visible sempre que o prazo de presentación de instancias estea aberto).Recomendámoslle consultar a guía de usuario pulsando o enlace "PDF Guía de usuario".

  Elección de grupo

  Accederá ao formulario que debe cumprir para presentar a súa solicitude e pagar as taxas (se procede), recorde que a cumprimentación da instancia debe facerse sempre telematicamente.Cumpra os campos que requiran texto ou utilice os despregables nas casas que dispoñan deles.Debe ter en conta que pode realizar todos os cambios que sexan necesarios pero, unha vez gravada a solicitude, xa non poderá facer ningunha modificación na solicitude a través de internet.Consulte os avisos que lle poidan aparecer para evitar situacións de exclusión no proceso.

  Exemplo de

  Recomendámoslle realizar a cumprimentación ordenada dos campos xa que algúns se autocompletan coa información previa.Pode axudarse da tecla tabulador para seguir a orde lóxica da cumprimentación.

  Formulario de solicitude

  Cando finalice a cumprimentación do formulario, se é necesario aboar taxas, encha o apartado "Código conta cliente (CCC)" coa conta bancaria e faga clic no botón "Pagamento de Taxas", ademais consulte a mensaxe da ventá emerxente na que se indica que o aspirante debe ser titular da conta.

  Mensaxe de páxina web

  Pagamento de taxas

  Comprobe novamente os datos e faga clic en "Asinar e Enviar", na seguinte ventá marque a casa "Conforme e pulse "Asinar e enviar" para realizar o pagamento.A seguinte ventá só estará visible mentres se realiza o proceso do pagamento de taxas, espere a que remate o proceso e non interrompa o pagamento.

  Tras efectuar o pagamento, a instancia terá quedado gravada podendo imprimir ou gardar no seu equipo o PDF do resgardo (recomendable) se fai clic en "Obtener resgardo".

  Obter Resgardo

  O resgardo da solicitude constará dunha copia que terá imprimido un número de rexistro e de xustificante, así como a data da súa presentación.Ademais, se desexa recuperar o xustificante de solicitude ou comprobar se a presentación da instancia se realizou correctamente dispón das opcións de consulta.

  As consultas sobre o desenvolvemento do proceso poderanse realizar a través do correo electrónico convocatorias@correo.aeat.es.Teña en conta que este correo nunca terá a consideración de Rexistro Telemático.

  Ligazóns de interese:

  791 instancias convocatoria emprego público
 • Información e pasos para obter un certificado electrónico
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • Modelo 791.Instancia para todas as convocatorias da AEAT.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria