Petición de cita previa para colaboradores a través da Internet

 • A Axencia Tributaria ofrece un servizo de solicitude de cita previa por internet para acudir á Administración a recibir información, asistencia, resolver requirimentos, pedir certificados ou calquera outra xestión.

  Será necesario solicitar cita previa para todos os trámites salvo para:

  • a presentación de documentos no Rexistro e entrega de declaracións.(Agás modelos 036/037)
  • a solicitude de NIF para persoas físicas
  • a recollida de notificacións e subscrición a avisos
  • a obtención de cartas de pagamento

  Pode acceder ao servizo de cita previa dende o apartado "Contacte connosco" ou dende a Sede Electrónica, en "Trámites descatadosCita previa".

  Os colaboradores sociais dispoñen dun acceso específico ao servizo de cita previa con certificado electrónico para solicitar as citas propias ou as dos seus representados.Se este é o seu caso, faga clic en "Solicitude de cita previa para colaboradores sociais"E elixa o certificado do colaborador.Para solicitar unha cita, entre en "Petición de citas novas".

  petición de cita nova para colaboradores

  En primeiro lugar, seleccione directamente o procedemento ou servizo para o que se pide a cita.Os servizos móstranse agrupados en categorías.Se ten dúbidas sobre cal escoller, sitúe o cursor sobre a icona da interrogación para obter máis información sobre cada un deles.Neste paso pode escoller ata 3 servizos distintos para esta cita e indicar un teléfono móbil e correo electrónico se desexa recibir un recordatorio da cita por estes medios ao finalizar a petición.

  seleccionar servizos para a cita

  Seleccionar servizo e recordatorio de cita por SMS ou email

  A continuación poderá indicar se a cita é para unha xestión propia ou para os seus representados.Marque as casas que correspondan e pulse o botón "Engadir cita" para incluír novos contribuíntes.Introduza o NIF e primeiro apelido de cada un deles e escolla o servizo para o que quere a cita dos seleccionados anteriormente.Teña en conta que só poderá pedir 9 citas por servizo e día e que para a súa comodidade se reservarán de forma consecutiva.

  engadir citas e contribuíntes

  A continuación, escolla a oficina da Axencia Tributaria á que desexa acudir.Pode elixir unha oficina da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal ou a un código postal distinto ao seu, sempre que preste servizo para eses procedementos.Ademais pode filtrar a busca de oficinas por provincia no despregable habilitado.

  Selección de oficina

  Despois terá que seleccionar a data da cita.Consulte a axenda de prestación de servizo desa oficina e escolla un día entre os que aparezan dispoñibles.Seleccione un dos horarios dispoñibles e pulse "Enviar".

  Agenda

  Selección de hora

  A continuación móstrase a mensaxe de confirmación da cita.Indícanse os datos asociados á cita:o tipo de procedemento, a Administración ou Delegación para a cita, a data e hora e a documentación necesaria.

  Mensaxe de confirmación de cita

  Se accede de novo ao menú para colaboradores poderá pedir outra cita ou modificar e anular unha cita xa concedida.Neste último caso, acceda a "Xestión de Citas xa concedidas e pendentes de ser atendidas".

  Xestión de citas existentes

  Para localizar a cita solicitada para un terceiro pode filtrar por algún dos criterios de busca propostos ou indicar o NIF e apelido do destinatario da cita.

  menú para localizar cita existente

  Mostraranse os resultados de citas existentes.Active a casa das citas que quere modificar "Modificar cita/s" ou "Anular cita/s".

  Seleccionar citas

  Ligazóns de interese:

  cita previa colaboradores
 • cita,previa
  Vídeos explicativos Cita previa