Petición de cita previa a través da Internet

 • A Axencia Tributaria ofrece un servizo de solicitude de cita previa por internet para acudir á Administración.

  Pode acceder ao servizo de cita previa dende o apartado "Contacte connosco", dende a Sede Electrónica, en "Trámites destacadosCita previa"Ou dende o banner da páxina de inicio.

  Acceso a cita previa

  Ao acceder ao trámite dende o enlace dispoñible de "Cita previa" aparecerá a ventá de solicitude de cita, faga clic en "Solicitude de cita previa para particulares".

  Solicitude de cita previa

  Neste caso, non se necesita ningún sistema específico de identificación.Indique o seu NIF, apelidos e nome, e pulse "Enviar".

  NIF e apelidos

  No caso de que haxa recibido unha comunicación da Axencia Tributaria para cuxa xestión desexe solicitar cita previa, debe achegar o CSV da devandita comunicación no apartado "Cita previa para atender unha comunicación ou notificación". O CSV é o Código Seguro de Verificación de 16 carácteres que aparece no pé da comunicación.

  Se ao solicitar cita con CSV non estivese dispoñible o trámite, apareceralle unha mensaxe indicando esta situación e, polo tanto, deberá utilizar os despregables da parte inferior.

  cita con CSV

  Se non dispón de CSV ou o servizo non está dispoñible con CSV, seleccione directamente o procedemento ou servizo para o que se pide a cita.

  Os servizos móstranse agrupados en categorías.Se ten dúbidas sobre cal escoller, sitúe o cursor sobre a icona da interrogación para obter máis información sobre cada un deles.

  Selección do trámite para o que se solicita a cita e axuda de procedementos

  Neste primeiro paso tamén debe indicar un número de teléfono para que a Axencia Tributaria poida poñerse en contacto con vostede, se fose necesario, ademais, se o desexa pode solicitar o envío dun recordatorio da cita que recibirá nese mesmo momento tanto por SMS ao teléfono móbil indicado como por correo electrónico.Por último, pulse "Solicitar Cita".

  Teléfono e correo electrónico

  A continuación, escolla a oficina da Axencia Tributaria á que desexa acudir.Dependendo do procedemento seleccionado, pode elixir entre unha oficina que preste o servizo ao seu domicilio fiscal, unha oficina que preste o servizo por un código postal concreto ou unha oficina dunha provincia concreta.Marque unha opción e pulse "Enviar" para continuar coa solicitude.

  selección de centro

  Despois seleccione a data da cita.Consulte a axenda de prestación de servizo desa oficina e escolla un día entre os que aparezan dispoñibles no calendario.Ademais.dependendo das datas abertas pola oficina seleccionada, tamén pode elixir entre as dispoñibles do mes seguinte.

  calendario de citas dispoñibles

  Seleccione a hora da cita dende o despregable e pulse "Enviar".

  hora da cita

  Mostrarase unha mensaxe indicando que a cita se solicitou correctamente, o lugar de prestación e os datos desta.Revise a información sobre a documentación que debe achegar.

  cita confirmada

  No caso de que queira modificar ou anular a cita debe acceder novamente ao servizo de cita previa na Sede.Ao identificarse mostraranse as citas xa asignadas coa correspondente opción para modificala ou anulala.

  anular ou modificar cita existente

  Ligazóns de interese:

  cita logo de internet csv requirimento notificación
 • cita,previa
  Vídeos explicativos Cita previa