Petición de cita previa a través da Internet

 • A Axencia Tributaria ofrece un servizo de solicitude de cita previa por internet para acudir á Administración a recibir información, asistencia, resolver requirimentos, pedir certificados ou calquera outra xestión.

  Pode acceder ao servizo de cita previa dende o apartado "Contacte connosco", dende a Sede Electrónica, en "Trámites destacadosCita previa"Ou dende o banner da páxina de inicio.

  Acceso a cita previa

  Será necesario solicitar cita previa para todos os trámites salvo para:

  • a presentación de documentos no Rexistro e entrega de declaracións.(Agás modelos 036/037)

  • a solicitude de NIF para persoas físicas.Se é para persoa xurídica pida cita co NIF da persoa que vaia solicitalo

  • a recollida de notificacións e subscrición ao servizo de avisos

  • a obtención de cartas de pagamento

  Ao acceder ao trámite dende o enlace dispoñible aparecerá a ventá de solicitude de cita, faga clic en "Solicitude de cita previa".

  Solicitude de cita previa

  Neste caso, non se necesita ningún sistema específico de identificación, faga clic en "Sen identificación" na ventá do tipo de acceso.Indique a continuación o seu NIF, apelidos e nome, e pulse "Enviar".

  Sen identificación

  NIF e apelidos

  No caso de que haxa recibido unha comunicación da Axencia Tributaria para cuxa xestión desexe solicitar cita previa, debe achegar o CSV da devandita comunicación.O CSV é o Código Seguro de Verificación de 16 carácteres que aparece no pé da comunicación.Despois, faga clic en "Solicitar Cita con CSV".

  cita con CSV

  No seguinte paso, que será o de selección de procedemento, aparecerá por defecto o relacionado coa comunicación, aínda que poderá escoller outro.Do mesmo modo, na selección de centro, aparecerá marcada por defecto e en primeiro lugar a oficina encargada da tramitar a notificación.Non obstante, poderá indicar outra dende o despregable aínda que debe ter en conta que a información que lle proporcionarán pode ser limitada.

  procedemento predefinido

  centro predefinido

  Se non dispón de CSV, seleccione directamente o procedemento ou servizo para o que se pide a cita.Os servizos móstranse agrupados en categorías.Se ten dúbidas sobre cal escoller, sitúe o cursor sobre a icona da interrogación para obter máis información sobre cada un deles.

  Neste primeiro paso tamén pode solicitar o envío dun recordatorio da cita que recibirá nese mesmo momento tanto por SMS ao teléfono móbil indicado como por correo electrónico.Por último, pulse "Solicitar Cita".

  Selección do trámite para o que se solicita a cita e axuda de procedementos

  A continuación, escolla a oficina da Axencia Tributaria á que desexa acudir.Dependendo do procedemento seleccionado, pode elixir entre unha oficina que preste o servizo ao seu domicilio fiscal, unha oficina que preste o servizo por un código postal concreto ou unha oficina dunha provincia concreta.Marque unha opción e pulse "Enviar" para continuar coa solicitude.

  selección de centro

  Despois seleccione a data da cita.Consulte a axenda de prestación de servizo desa oficina e escolla un día entre os que aparezan dispoñibles no calendario.Ademais.dependendo das datas abertas pola oficina seleccionada, tamén pode elixir entre as dispoñibles do mes seguinte.

  calendario de citas dispoñibles

  Seleccione a hora da cita dende o despregable e pulse "Enviar".

  hora da cita

  Mostrarase unha mensaxe indicando que a cita se solicitou correctamente, o lugar de prestación e os datos desta.Revise a información sobre a documentación que debe achegar.

  cita confirmada

  No caso de que queira modificar ou anular a cita debe acceder novamente ao servizo de cita previa na Sede.Ao identificarse mostraranse as citas xa asignadas coa correspondente opción para modificala ou anulala.

  anular ou modificar cita existente

  Ligazóns de interese:

  cita logo de internet csv requirimento notificación
 • cita,previa
  Vídeos explicativos Cita previa