Petición de cita previa a través da Internet

 • A Axencia Tributaria ofrece un servizo de solicitude de cita previa por internet para acudir á Administración a recibir información, asistencia, resolver requirimentos, pedir certificados ou calquera outra xestión.

  Será necesario solicitar cita previa para todos os trámites agás para:

  • a presentación de documentos no Rexistro e entrega de declaracións

  • a solicitude de NIF para persoas físicas. Se é para persoa xurídica pida cita co NIF da persoa que vaia a solicitaro

  • a recollida de notificacións e subscrición ao servizo de avisos

  • a obtención de cartas de pagamento

  Pode acceder ao servizo de cita previa desde o apartado "Contacte con nós", desde a Sede Electrónica, en "Trámites destacados", "Cita previa" ou desde o báner da páxina de inicio.

  Ao acceder ao trámite desde o ligazón dispoñible aparecerá a xanela de identificación. Neste caso, non se necesita ningún sistema específico de identificación. Indique a continuación seu NIF, apelidos e nome, e pulse "Enviar".

  xanela de identificación

  NIF e apelidos

  No caso de que recibise unha comunicación da Axencia Tributaria para cuxa xestión desexe solicitar cita previa, debe achegar o CSV da devandita comunicación. O CSV é o Código Seguro de Verificación de 16 caracteres que aparece no pé da comunicación. Despois, faga clic en "Solicitar Cita con CSV".

  cita con CSV

  No seguinte paso, que será o de selección de procedemento, aparecerá por defecto o relacionado coa comunicación, aínda que poderá escoller outro. Do mesmo xeito, na selección de centro, aparecerá marcada por defecto e en primeiro lugar a oficina encargada da tramitar a notificación. Non obstante, poderá indicar outra desde o desdobrable aínda que debe ter en conta que a información que lle proporcionarán pode ser limitada.

  procedemento predefinido

  centro predefinido

  Se non dispón de CSV, seleccione directamente o procedemento ou servizo para o que se pide a cita. Os servizos se mostran agrupados en categorías. Se ten dúbidas sobre cal escoller, sitúe o cursor sobre o icona da interrogación para obter máis información sobre cada un deles.

  Neste primeiro paso tamén pode solicitar o envío dun recordatorio da cita que recibirá nese mesmo momento tanto por SMS ao teléfono móbil indicado como por correo electrónico. Por último, pulse "Solicitar Cita".

  Selección do trámite para o que se solicita a cita e axuda de procedementos

  A continuación, escolla a oficina da Axencia Tributaria á que desexa acudir. Aparecerá seleccionada por defecto a que preste servizo a seu domicilio fiscal e ao procedemento escollido pero poderá elixir outra. Pulse "Enviar" para continuar coa solicitude.

  selección de centro

  Despois terá que seleccionar a data da cita. Consulte a axenda de prestación de servizo desa oficina e escolla un día entre os que aparezan dispoñibles.

  calendario de citas dispoñibles

  Seleccione a hora da cita desde o desdobrable.

  hora da cita

  Se mostrará un mensaxe indicando que a cita se solicitou correctamente e os datos da mesma. Revise a información sobre a documentación que debe achegar.

  cita confirmada

  No caso de que queira modificar ou anular a cita debe acceder novamente ao servizo de cita previa na Sede. Ao identificarse se mostrarán as citas xa asignadas coa correspondente opción para modificara ou anulara.

  anular ou modificar cita existente

  Ligazóns de interese:

  cita previa internet csv requerimiento notificación
 • cita,previa
  Vídeos explicativos Cita previa