Petición de cita previa a través de internet

A solicitude de cita previa non require ningún sistema específico de identificación.Indica o teu NIF, apelidos e nome, e pulsa "Enviar".

NIF e apelidos

No caso de que teñas recibido unha comunicación da Axencia Tributaria para cuxa xestión desexes solicitar cita previa, debes achegar o CSV da devandita comunicación no apartado "Cita previa para atender unha comunicación ou notificación". O CSV é o Código Seguro de Verificación de 16 carácteres que aparece no pé da comunicación.

Se ao solicitar cita con CSV non estivese dispoñible o trámite, aparecerache unha mensaxe indicando esta situación e, polo tanto, deberás utilizar os despregables da parte inferior.

cita con CSV

Se non dispós de CSV ou o servizo non está dispoñible con CSV, selecciona directamente o procedemento ou servizo para o que pides a cita.

Os servizos móstranse agrupados en categorías.Se tes dúbidas sobre cal escoller, sitúa o cursor sobre a icona da interrogación para obter máis información sobre cada un deles.

Elixir trámite para cita

Neste primeiro paso tamén debes indicar un número de teléfono para que a Axencia Tributaria poida poñerse en contacto contigo, se fose necesario, ademais, se o desexas podes solicitar o envío dun recordatorio da cita que recibirás nese mesmo momento tanto por SMS ao teléfono móbil indicado como por correo electrónico.Por último, pulsa "Solicitar Cita".

Teléfono e correo electrónico

A continuación, escolle a oficina da Axencia Tributaria á que desexas acudir.Dependendo do procedemento seleccionado, podes elixir entre unha oficina que preste o servizo ao seu domicilio fiscal, unha oficina que preste o servizo por un código postal concreto ou unha oficina dunha provincia concreta.Marca unha opción e pulsa "Enviar" para continuar coa solicitude.

selección de centro

Despois, selecciona a data da cita.Consulta a axenda de prestación de servizo desa oficina e escolle un día entre os que aparezan dispoñibles no calendario.Ademais.dependendo das datas abertas pola oficina seleccionada, tamén podes elixir entre as dispoñibles do mes seguinte.

calendario de citas dispoñibles

Selecciona a hora da cita dende o despregable e pulsa "Enviar".

hora da cita

Mostrarase unha mensaxe indicando que a cita se solicitou correctamente, o lugar de prestación e os datos desta.Revisa a información sobre a documentación que debes achegar.

cita confirmada

No caso de que queiras modificar ou anular a cita debes acceder novamente ao servizo de cita previa na Sede.Ao identificarte mostraranse as citas xa asignadas coa correspondente opción para modificala ou anulala.

anular ou modificar cita existente

cita logo de internet csv requirimento notificación
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda