Cuestións xerais sobre o DNI electrónico (DNIe)

 • A utilización do DNI electrónico é válida para tramitacións telemáticas.Para o seu uso é necesario contar con determinados elementos de hardware e software que permitan o acceso ao chip da tarxeta e, polo tanto, a utilización dos certificados contidos nela.

  Cando acceda a unha opción da páxina web que requira certificado electrónico, o navegador debería solicitarlle o PIN e, a continuación, mostrarlle o almacén de certificados para que elixa que corresponda (autenticación ou firma).

  Se non sucede así é que o seu navegador ou o seu DNIe non están correctamente configurados.Para unha información máis detallada consulte a información dispoñible na páxina web do Ministerio do Interior (Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil) sobre DNI electrónico.

  Nela encontrará tamén outras formas de contacto para posibles consultas sobre o DNIe:para cuestións xerais no teléfono 900 364 463 ou por correo electrónico na dirección sac@dnielectronico.es e para cuestións técnicas na dirección de correo:oficinatecnica@dnielectronico.es.

  Ligazóns de interese:

  DNI DNIe electrónico certificado