Comprobacións técnicas do DNIe con Google Chrome e Windows

 • A utilización do DNI electrónico é válida para tramitacións telemáticas pero será necesario contar con determinados elementos de hardware e software que permitan o acceso ao chip da tarxeta e, polo tanto, o uso dos certificados contidos nela.

  Cando acceda a unha opción da páxina web que requira certificado electrónico o navegador debería solicitarlle o PIN e, a continuación, mostrarlle o almacén de certificados para que elixa que corresponda (autenticación ou firma).Se non sucede así é que o seu navegador ou o seu DNIe non están correctamente configurados.

  Comprobe a versión do DNIe que está a utilizar.Teña en conta que o DNIe 3.0 non é compatible con sistemas operativos Windows XP e Windows Vista, tal e como se indica na páxina www.dnielectronico.es.

  Para a utilización do DNIe necesita dispoñer dun lector de tarxetas que cumpra cos estándares ISO-7816 e API PC/SC, que estea conectado correctamente ao seu ordenador e que o seu sistema operativo o recoñeza correctamente.Nos sistemas Windows aparece a mensaxe "Este dispositivo instalouse correctamente e está listo para usar".Debe seguir as instrucións do fabricante do lector para a instalación dos drivers.

  Ao detectar por primeira vez un DNIe, o equipo solicita o PIN;posteriormente solicitará o PIN unicamente cando se realicen operacións de firma.

  Naqueles casos nos que non se recoñece o DNIe siga os pasos a continuación:

  1. Extraa o DNIe do lector.
  2. Peche ou salga completamente do navegador. Asegúrese de que non quedan procesos abertos.
  3. Introduza o DNIe no lector de novo.
  4. Abra o navegador e reintente o trámite que desexe realizar.(A consulta de “Os meus expedientes” en “Sede electrónica” é un xeito sinxelo de comprobalo)

  Se tras estes pasos o sistema non lle pide PIN, instale o módulo criptográfico como se indica nesta axuda.

  Se lle pide o PIN e despois de introducilo aparece “Non se pode mostrar a páxina”, recargue a páxina (F5 ou Ctrl+F5).

  Se aparece este erro, pero o DNIe funciona ou funcionou con este navegador na nosa páxina ou outra recentemente, verifique os Antivirus que poidan xerar erros cos certificados e/ou reinicie o equipo.

  Se o DNIe non funciona neste navegador en ningunha páxina instale o módulo criptográfico como se indica na axuda a continuación.

  Naqueles casos nos que o sistema non detecte DNIe, e para sistemas operativos Windows XP ou Vista, recoméndase a instalación da última versión do módulo criptográfico publicado a páxina web www.dnielectronico.es

  Se utiliza Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10, no servizo de actualización de Microsoft Windows Update encóntranse dispoñibles as novas versións do driver do DNIe.Unicamente debe introducir a tarxeta DNIe no lector e o sistema operativo instala o driver de forma rápida e automática.Non se debe extraer o DNIe do lector ata a finalización da instalación.Se a instalación non se realiza automaticamente acceda a "Windows Update" e faga clic sobre "Buscar actualizacións", a actualización denomínase:"Dirección Xeral da Policía - Other hardware - DNIe Minidriver for Smart Card".

  Actualzación

  dni electronico dnie dnie pin autenticacion firma "presentación con dni electrónico" "presentación de declaracións con dni electrónico asinar con dni electrónico" "utilización do dni electrónico"
 • INSTALACIÓN MÓDULO CRIPTOGRÁFICO

  Co lector e o DNIe conectado ao equipo, acceda a www.dnielectronico.es, entre en "Área de descargas" e faga clic en "Sistema Windows".En función de se se trata dun equipo de 32 ou de 64 bits descargue un instalador ou outro.

  Area de descargasSistemas Windows 7, W8, W8.1, W10, W XP e W Vista

  A continuación descargue o módulo criptográfico para o DNIe e siga as instrucións que aparecen ao executalo.

  Módulo

  1. Co DNIe no lector de tarxetas, comprobe se Google Chrome está a recoñecer o DNIe.Acceda ao menú de configuración de Google Chrome situado a parte superior dereita, á opción "Configuración", "Axustes", "Configuración avanzada", Privacidade e seguridade, "Xestionar certificados".Aparecerá a ventá solicitando o PIN.Introduza o PIN e poderá comprobar os certificados instalados.

   administrar certificados chrome

   Os certificados do DNIe almacénanse na pestana "Persoal":un certificado de autenticación e un certificado de firma.

   Persoal

   Na pestana "Entidades emisoras raíz de confianza" debe aparecer a entidade "AC RAÍZ DNIE".

   Raiz

   Se puido seguir estes pasos e visualizar o certificado na pestana "Persoal", significa que o software do DNIe e o certificado raíz para Microsoft están correctamente instalados.

  2. Tras comprobar que o DNIe está ben instalado é necesario verificar en FNMT que funciona correctamente.Pode acceder dende o portal do DNI electrónico, "Como utilizar o DNI, "Verificar que funciona" ou, directamente dende fnmt.es, "CERES", "Certificados" Persoa física, "Verificar estado".

   Comprobe o seu DNIe

   Validación

   Introduza o PIN e seleccione o certificado de autenticación.Volverá aparecer unha ventá na que deberá introducir o PIN.

   Como resultado desta comprobación aparecerá unha páxina na que se indicará se todo é correcto "o seu DNIe acaba de ser verificado.Está vostede en disposición dun Certificado de Autenticación Activo".

   Se aínda introducindo o PIN correctamente non avanza de pantalla ou aparece unha mensaxe de "Non se pode mostrar páxina" é probable que o PIN estea bloqueado.

   Se aparece activo, comprobouse que o certificado de autenticación é válido, agora será necesario comprobar tamén a firma.Para iso pode realizar algún trámite da Sede Electrónica da AEAT que requira firma electrónica, por exemplo, a obtención dunha certificación tributaria

   Mentres non se realice a validación (autenticación e firma) de forma satisfactoria, o DNIe non funcionará na nosa páxina web.

  Ligazóns de interese:

  dni electronico dnie pin autenticacion firma "presentación con dni electrónico presentación de declaracións con dni electrónico asinar con dni electrónico" "utilización do dni electrónico"
 • Manual de comprobación do bloqueo do DNIe 
 • Enlace á páxina do DNI electrónico