Como verificar o estado dun certificado electrónico da FNMT ou do DNI electrónico