Rexistro en Cl@ve por Internet con carta de convite e CSV ou con videollamada

 • Para poder identificarse con Cl@ve PIN nos trámites que o admitan como sistema de identificación, é necesario estar rexistrado previamente en Cl@ve.

  Se non dispós de certificado electrónico, podes rexistrarte por Internet, ben solicitando a carta de convite (enviada por correo postal ao teu domicilio fiscal) e completando o rexistro co código Seguro de Verificación (CSV) ou ben por videollamada.

  A continuación detallamos os pasos necesarios para realizar o rexistro.

  Accede á opción "Rexistrarse en Cl@ve" do portal "Rexistro Cl@ve".

  Rexistrarse en Cl@ve PIN

  Tamén podes solicitar a carta dende a app Cl@ve PIN.

  Solicitar carta dende app cl@ve PIN

  Comeza o proceso de rexistro indicando o DNI / NIE.

  • DNI:8 números e letra (sen espazo nin guión)
  • NIE:Letra 7 números e letra (sen espazos nin guións)

  DNI / NIE

  En función do tipo de documento indicado requiriranse a continuación distintos datos adicionais:

  • Se se trata dun DNI: indica a data de validez.En caso de DNI permanente (con período de validez 01/01/9999), o dato solicitado é a data de expedición.Na parte inferior, dispós de dous enlaces de axuda, nos que se explica como localizar a data de validez / expedición nos distintos tipos de DNI.

  Data

  • Se se trata dun NIE: solicitarase o número de soporte que aparece no documento.Podes despregar os enlaces de axuda "Como obter o número de soporte...", nos que se explica como localizar este dato na súa tarxeta de estranxeiro, permiso de residencia ou certificado de cidadán da UE e como consignalo correctamente no formulario de rexistro.Para máis información sobre o número de soporte, tamén podes consultar a axuda "Introduza soporte válido" (Como introducir o número de soporte)".

  Nº soporte

  Ao pulsar "Continuar". Validaranse os datos introducidos.Se son correctos, na seguinte ventá ofreceranse as dúas vías de rexistro por internet sen certificado electrónico:con CSV, logo de solicitude de carta de convite, e por videollamada.

  opcións rexistro

  Solicitude da carta convite e rexistro en Cl@ve con CSV

  Informarase da necesidade de dispoñer da carta de convite para rexistrarse en Cl@ve.Fai clic no botón "Se, envíenme unha carta de convite ao meu domicilio fiscal".

  Solicitude de carta

  Se a solicitude se grava correctamente, móstrase a mensaxe confirmando o envío da carta convite ao domicilio fiscal que conste nas nosas bases de datos nese momento.Fai clic no botón "Aceptar".

  Confirmación do envío da carta convite

  Unha vez que recibas a carta, deberás completar o rexistro accedendo de novo á mesma opción "Rexistrarse en Cl@ve" do portal "Rexistro Cl@ve" e facilitando os datos solicitados:DNI / NIE e data de validez / expedición ou número de soporte.Nesta ocasión, marca a opción "Xa dispoño dunha carta convite" e pulsa o botón "Continuar".

  Marcar "Xa dispoño de carta de convite"

  No paso seguinte cumpre o Código Seguro de Verificación (CSV) de 16 carácteres que figura na carta e pulsa "Continuar".Se non o localizas, consulta a axuda "Como obter o CSV na súa carta de convite?"da parte inferior.

  CSV

  Proporcionar CSV da carta de convite

  Os datos que se solicitan neste último paso do rexistro en Cl@ve son o número do teléfono móbil no que desexa recibir o SMS remitido pola AEAT co PIN e un correo electrónico.Se o teléfono móbil é estranxeiro deberás indicar, tamén o prefixo do país.

  teléfono móbil español e correo electrónico

  teléfono estranxeiro

  Nota importante: se o sistema detecta que o teléfono móbil introducido está vinculado a outro DNI/NIE, recibirás unha mensaxe SMS cun código de acceso para completar o rexistro.Habilitarase na aplicación de rexistro un campo destinado á achega do devandito código. Recorda que o rexistro en Cl@ve PIN permite unicamente un número de teléfono móbil por usuario.Neste caso, inhabilítase automaticamente o acceso ao sistema Cl@ve para o anterior DNI/NIE asociado.

  Tras aceptar as condicións e pulsar "Enviar", móstrase unha pantalla co código de activación;fai clic en "Visualizar PDF"Para obter o resgardo de alta en Cl@ve, que poderás gardar e imprimir.

  Visualizar PDF

  O documento contén un código de activación que permite activar a Cl@ve Permanente, así como as instrucións para a activación e os termos e as condicións de uso do sistema.

  Xustificante alta e código de activación

  Para máis información sobre Cl@ve Permanente consulta o Portal Cl@ve.

  Rexistro por videollamada

  Tras identificarte, selecciona a opción "Tamén pode rexistrarse por videollamada".

  Rexistro con videollamada

  Podes utilizar este servizo dende un ordenador con cámara, micrófono e altofalantes ou dende un dispositivo móbil.Así mesmo, o rexistro por videollamada tamén está dispoñible dende a app Cl@ve PIN.

  Tras o acceso, encontrarás unha primeira ventá con información sobre o procedemento, requisitos técnicos e horario de servizo.É recomendable que antes de continuar realices unha "Videollamada de proba" para comprobar se o teu dispositivo está preparado.

  O servizo é compatible cos navegadores Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox.

  Ten á man o teu documento de identidade, que deberás mostrar ao empregado público para identificarte, e o teléfono móbil que queres utilizar en Cl@ve.Recorda que só podes utilizar este servizo en nome propio.

  Tras ler a información e realizar a videollamada de proba, pulsa "Continuar".

  Videollamada proba e continuar

  Se non realizaches a videollamada de proba no paso anterior, podes facelo tamén nesta ventá.A continuación, marca a casa "Accedín á videollamada de proba e verifiquei que o meu dispositivo está configurado para acceder á videoasistencia" e pulsa "Acceder á videoasistencia".  

  Acceder a videollamada

  Informarase do tempo medio de espera nese momento.Espera a que se asigne un operador.

  Tempo de espera

  Unha vez que se asignou un operador, pulsa "Aceptar e Acceder á videoconferencia".

  Operador asignado

  Unha vez que sexas atendido e finalice correctamente a videollamada, farase efectivo o rexistro en Cl@ve.

  Acceso con videollamada dende un ordenador

  Non é necesario que instales a aplicación Zoom, xa que podes acceder mediante o navegador.

  Acceso dende Zoom ou dende navegador

  Indica un nome de usuario, marca "Non son un robot" e pulsa "Entrar".A continuación, acepta os termos e condicións do servizo.

  Nome usuario

  aceptar permisos

  Accederás á sala de espera para ser atendido e verás o nome do axente que che vai atender.Cando chegue a túa quenda, a sesión activarase automaticamente.

  Sala de reunións

  Sala de reunións

  Identificación con Cl@ve PIN

  Tras o rexistro no sistema Cl@ve, poderás acceder con este tipo de identificación nos trámites que o permitan.Introduce o teu DNI /NIE e os datos que solicite a aplicación.

  escoller como obter o PIN

  PIN24H PIN clave acceso autenticación firma avanzada
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda