Como obter un nivel de seguridade superior en Cl@ve con certificado ou DNI electrónico

 • Aqueles cidadáns rexistrados en Cl@ve mediante Código Seguro de Verificación (CSV) da carta convite ao servizo poden obter un nivel superior de seguridade en Cl@ve asociado ao rexistro presencial ou telemático con certificado electrónico na Sede Electrónica e na aplicación Cl@ve PIN para dispositivos móbiles

  Para acceder ao trámite entra en Sede Electrónica e fai clic en "Cl@ve" da sección central "Trámites destacados", despois, pulsa "Obtener un nivel de seguridade superior en Cl@ve con certificado ou DNI electrónico" no apartado "Outros trámites".Se utilizas a app entre na categoría "Xestións", situada na parte inferior da pantalla, e pulsa "Obtener un nivel de seguridade superior en Cl@ve.Con certificado ou DNIe (web)".Necesitarás ter instalado no dispositivo o certificado elelctróncio.

  Trámite para obter un nivel superior de rexistro

  Selecciona o certificado electrónico e pulsa "Aceptar".

  Certificado electrónico

  Ao acceder infórmate do tipo de alta que utilizaches cando te deches de alta no servizo "Vostede rexistrouse en Cl@ve cunha carta convite.Se acepta, váiselle modificar o nivel de rexistro a Nivel Alto, que lle permitirá acceder aos servizos das administracións públicas que requiran este nivel de rexistro."Fai clic en "Acepto" para continuar.

  Aceptar

  Móstranse os datos asociados ao teu rexistro:DNI/NIE, Nome e apelidos, número de teléfono móbil, correo electrónico e un novo código de activación, que che servirá, para darte de alta en Cl@ve permanente.Fai clic en "Visualizar PDF" para obter o xustificante do trámite realizado.

  Visualizar PDF

  No xustificante de modificación de datos, indícase o Nivel de rexistro Alto asociado ao rexistro presencial ou telemático con certificado electrónico.

  Xustificante

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda