Descarga de ficheiro de modelos presentados

 • A opción "Descarga de ficheiro de modelos presentados" permite obter os ficheiros de declaracións presentadas anteriormente. Estes ficheiros terán o mesmo formato que os presentados, de maneira que os poderá ler desde o programa de axuda ou o formulario correspondente.

  En xeral, é necesario acceder coa mesma sinatura avanzada coa que presentou a declaración ou coa do declarante (certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN, segundo modelo). Poderá comprobar os tipos de acceso requiridos segundo os iconas situados xunto ao ligazón.

  tipos de identificación

  seleccione identificación

  Indique o NIF, o exercicio fiscal e o período (mensual ou trimestral) das declaracións presentadas.

  Introduza os datos, seleccione período e enviar

  En declaracións de presentación anual, indique NIF e exercicio. Se mostra a declaración orixinal presentada por internet, non incorporando modificacións posteriores que puidesen haberse solicitado. Pulse “Enviar”.

  Introduza os datos, seleccione exercicio e enviar

  O ficheiro é gardado, por defecto, na carpeta de descargas predeterminada do navegador. Non obstante, se seu navegador lle permite especificar a ruta de descarga lle recomendamos gardaro na carpeta "aeat" de seu sistema operativo.

  Ficheiro descargado na carpeta Descargas

  descarga fichero declaración