Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)

 • Todos os documentos e certificados emitidos pola Axencia Tributaria, independentemente de cal fose a vía de solicitude destes, dispoñerán dun código de verificación para que o destinatario poida verificar a súa autenticidade e validez.Polo tanto, o Código Seguro de Verificación permite a verificación da integridade da copia deste documento electrónico.

  Este código pode encontrarse ao pé do documento (por exemplo, nas certificacións) ou ao comezo deste (como no caso dos xustificantes de presentación de declaracións).

  Pode verificar a autenticidade do documento a través das opcións "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación" ou "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación con certificado e posta de manifesto de expedientes electrónicos" situado en "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)"En Sede electrónica no apartado "Trámites destacados" ou en "Utilidades".

  Cotexo de documentos con CSV

  Introduza o Código Seguro de Verificación en maiúsculas e, a continuación, pulse "Enviar" para obter o PDF que contén o documento.Se ten algunha dificultade en ver o documento faga clic en "Ver pantalla completa", teña en conta que ao tratarse dun PDF é necesario ter instalado un visor de documentos PDF, por exemplo, Adobe Reader.Asegúrese de que introduce correctamente este código de 16 carácteres xa que, no caso contrario, aparecerá unha mensaxe de erro indicando que non se puido recuperar ningún documento catalogado con ese CSV No "Enlace de Axuda" pode consultar onde encontrar o Código Seguro de Verificación.

  Onde encontrar o CSV

  Tamén pode obter o xustificante de presentación da declaración enviada accedendo ao apartado da Sede Electrónica "Presentar e consultar declaracións" de "Trámites destacados".As opcións habilitadas para iso están en "Consulta de declaracións presentadas".

  Ligazóns de interese:

  CSV código seguro verificación cotexo
 • Presentar e consultar declaraciónsInformación contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria