Consulta sobre o estado dunha devolución

 • Para a consulta do estado de tramitación dunha devolución, tanto se se trata dunha declaración de Renda, de IVE ou de Sociedades, debe acceder revés do apartado "Meus expedientes", situado no marxe dereito dentro da Sede Electrónica. O acceso a "Meus expedientes" require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do titular ou dun apoderado ao trámite.

  A través desta opción poderá consultar información sobre os expedientes cuxa tramitación se iniciase a partir do 1 de xaneiro de 2010.

  Unha vez que accedese á relación de expedientes existentes, seleccione a categoría e faga clic no ligazón do número do expediente que corresponda. Teña en conta que se accede con Cl@ve PIN verá a relación completa de expedientes, pero só poderá acceder polo miúdo daqueles do exercicio 2013 de agora en diante.

  Número de expediente

  Ao acceder o expediente poderá consultar tanto o estado da devolución, no apartado "Estado de Tramitación", como os documentos asociados ao expediente e a historia do mesmo.

  Estado de tramitación

  Cando se efectuasen as comprobacións oportunas, aparecerá o mensaxe indicando que a solicitude de devolución foi admitida, ou se é o caso, cando será emitida a devolución.

  Se non recibiu o importe pode ampliar información sobre seu devolución acudindo persoalmente, ou por medio de representante, a seu Administración ou Delegación.

  Se se trata dunha declaración de Renda, tamén é posible realizar a consulta a través do "Servizo tramitación borrador / declaración (Renda WEB)", ao que pode acceder identificandose con certificado electrónico, DNIE, Cl@ve PIN ou número de referencia. No apartado "Ligazóns de interese" dispón dunha axuda sobre como consultar o estado de tramitación dunha devolución de Renda.

  Ligazóns de interese:

  estado devolución devoluciones devolver consulta
 • Consulta do estado de tramitación dunha devolución de Renda