Consulta por rango de datas

A través da opción "Consulta por rango de datas" é posible consultar todas as declaracións presentadas do modelo nun rango de data determinado.

En xeral, é necesario acceder coa mesma sinatura avanzada coa que presentou a declaración ou coa do declarante (certificado electrónico ou DNIe), con Cl@ve PIN ou número de referencia, segundo modelo. Poderá comprobar os tipos de acceso requiridos segundo os iconas situados xunto ao ligazón.

tipos de identificación

A única excepción é o Modelo 190. A posibilidade de obter a copia da declaración a través desta opción está restrinxida ao presentador da mesma. Só poderá realizarse co mesmo certificado que presentou a declaración ou con Cl@ve PIN para presentacións realizadas con este sistema, polo declarante. Se o certificado é de persoa xurídica, o que se valida é, ademais do NIF do certificado (persoa xurídica), o NIF da persoa física autorizada no certificado como representante.

seleccione identificación

Tras identificarse, seleccione o exercicio fiscal da declaración e o rango de datas en que foron presentadas. Lembre que o rango máximo entre datas será de 31 días. Pode realizar a ordenación por data de presentación ou por NIF de declarantes. Pulse "Enviar".

selección criterios consulta rango datas

No listaxe de presentacións realizadas, pulse a opción "Ver" da declaración que desexa consultar na columna "Copia electrónica".

ver listaxe resultados consulta por rango de datas

Seleccione a presentación e pulse "Enviar" para acceder á copia da declaración.

Enviar consulta

Pulse "Ver Pantalla Completa" para ver mellor o documento e imprimiro. A primeira folla contén os datos do Rexistro como a data e a hora da presentación, o número do Expediente/Referencia, o Código Seguro de Verificación, e os datos do Presentador e o número de xustificante.

PDF declaración

consulta declaración rango datas períodos