Consulta por NIF

 • A opción "Consulta por NIF" permite consultar todas as declaracións presentadas para un NIF determinado.

  En xeral, é necesario acceder coa mesma sinatura avanzada coa que se presentou a declaración ou coa do declarante (certificado electrónico ou DNIe), con Cl@ve PIN ou número de referencia, segundo modelo. Poderá comprobar os tipos de acceso requiridos segundo os iconas situados xunto ao ligazón.

  tipos de identificación

  A única excepción é o Modelo 190. A posibilidade de obter a copia da declaración a través desta opción está restrinxida ao presentador da mesma. Só poderá realizarse co mesmo certificado que presentou a declaración ou con Cl@ve PIN para presentacións realizadas con este sistema, polo declarante. Se o certificado é de persoa xurídica, o que se valida é, ademais do NIF do certificado (persoa xurídica), o NIF da persoa física autorizada no certificado como representante.

  Esta excepción non se aplica a aqueles casos en que a consulta se realice por medio dun certificado que se encontre en Colaboración Social delegada no momento da consulta.

  seleccione identificación

  Tras identificarse, introduza o NIF do declarante, seleccione o exercicio fiscal e o período ao que pertence a presentación (mensual ou trimestral). Lembre que debe ter o visor de documentos PDF Adobe Acrobat Reader.

  Introduza os datos e revise Adobe Reader

  En consultas de declaracións cuxa presentación é anual, introduza o NIF do declarante e seleccione exercicio fiscal. Pulse "Enviar".

  Se está correcto pulse enviar

  Pulse "Enviar" para acceder á copia da declaración.

  enviar datos consulta por nif

  Pulse "Ver Pantalla Completa" para ver mellor o documento e imprimiro. A primeira folla contén os datos do Rexistro como a data e a hora da presentación, o número do Expediente/Referencia, o Código Seguro de Verificación, e os datos do Presentador e o número de xustificante.

  PDF copia

  consulta NIF declaraciones copia