Consulta para presentadores (por NIF, exercicio e modelo)

 • A obtención do xustificante e da copia electrónica dunha declaración presentada a través de internet pode obterse en calquera momento desde nosa Sede Electrónica co mesmo certificado electrónico que presentou a declaración (ou co certificado do declarante) e con Cl@ve PIN segundo modelo. Poderá comprobar os tipos de acceso requiridos segundo os iconas situados xunto ao ligazón.

  tipos de aceso

  Na relación de trámites de cada modelo, existe o apartado para a consulta de declaracións "Se necesita copias ou realizar consultas de modelos xa presentados", onde existen varias alternativas para efectuar unha consulta. A opción "Consulta para presentadores (por NIF, exercicio e modelo)" é a recomendada para os presentadores da declaración ou para os propios declarantes.

  ligazón para consulta de presentadores

  seleccione identificación

  Cubra os campos obrigatorios: NIF do titular da declaración que desexa consultar e o exercicio fiscal. Para filtrar a busca pode indicar o modelo de declaración concreto que desexa consultar. A continuación, pulse "Enviar".

  consignar datos nif e exercicio

  Se mostrará unha relación das declaracións presentadas en función dos criterios indicados. Faga clic no botón "ver" da columna "Copia electrónica". Pulse "Enviar" para obter o PDF.

  ver declaración

  enviar información para obter PDF

  A copia electrónica supón a xeración dun PDF ., polo que para o funcionamento correcto é necesario que teña instalado un visor de documentos PDF., por exemplo, Adobe Reader. Lle lembramos que a descarga deste visor de documentos PDF. pode realizarse desde a páxina www.adobe.es de forma gratuíta.

  Se non pode ver correctamente o PDF. pulse o botón "Ver Pantalla Completa". Se quere gardar o documento, faga clicl en "Descargar documento". A copia, en seu primeira folla, contén os datos do Rexistro como a data e a hora da presentación, o número do Expediente/Referencia, o Código Seguro de Verificación, e os datos do Presentador e o número de xustificante e, despois, a reprodución completa da declaración.

  PDF da declaración

  descargar documento

  A única excepción é o Modelo 190. A posibilidade de obter unha copia a través desta opción está restrinxida ao presentador da declaración polo que se accederá co mesmo certificado que presentou a declaración, ademais de con Cl@ve PIN para presentacións realizadas con este sistema, polo declarante. Se o certificado é de persoa xurídica, o que se valida é, ademais do NIF do certificado (persoa xurídica), o NIF da persoa física autorizada no certificado como representante.

  Non obstante, esta excepción non se aplica a aqueles casos en que a consulta se realice por medio dun certificado que se encontre en Colaboración Social delegada no momento da consulta.

  Tamén, mediante o Código Seguro de Verificación (CSV) pode obter a copia da declaración presentada no apartado Cotexo de documentos. Neste caso acceda a Sede Electrónica, no apartado "Utilidades", entre no ligazón "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)".

  consulta íntegra justificante copia copia electrónica