Consulta declaracións presentadas por colaboradores sociais

 • Incluíuse unha nova funcionalidade no apartado "Consulta de declaracións presentadas" destinada aos colaboradores sociais para facilitar a localización e organización das declaracións presentadas como Colaborador Social.Dende esta nova opción:

  • Non se esixe indicar o NIF do obrigado;
  • Tense en conta o tipo de Colaboración Social;
  • Tense en conta con que certificado do Colaborador Social accédese.

  Para acceder a esta nova aplicación debe facer clic no enlace azul co texto "Consulta de colaboradores" situado na parte superior esquerda.

  Consulta de colaboradores

  Ao facer clic ábrese unha ventá emerxente e, en función da situación do Colaborador Social e do certificado con que se accede, poden estar bloqueadas ou non certas casas e cambiar as casas dispoñibles para filtrar.

  Colaborador Social autorizado a nome propio e de terceiros

  Cando se accede cun certificado de Colaborador Social de Persoa Xurídica, aparece a casa "NIF Representante" bloqueada co NIF de Persoa Física custodio do certificado empregado.Deste modo, pode consultar aquelas declaracións presentadas por ese certificado que se axusten aos filtros indicados.

  Na parte superior dereita encontrará a razón social da Persoa Xurídica (Colaborador Social).

  O bloqueo da devandita casa é coherente coa circunstancia de que cando se está dado de alta como Colaborador Social autorizado a nome propio e de terceiros, cada representante só pode consultar aquilo que presentou.

  Unha vez indicados os filtros faga clic en "Buscar" para localizar os expedientes que coinciden cos criterios de busca.Utilice o botón "Ver" de cada columna para acceder ao xustificante e copia da declaración ou á descarga do ficheiro respectivamente.

  Colaborador Social - nome propio e de terceiros

  Colaborador Social Delegado

  Nesta situación do Colaborador Social, poden darse dous tipos de acceso:con certificado de Persoa Xurídica do Colaborador Social ou con certificado de Persoa Física dalgún delegado.

  1. Acceso con certificado de Persoa Xurídica de Colaborador Social

   Cando se accede co certificado de Persoa Xurídica do Colaborador Social, aparece a casa "NIF Delegado" en branco, para introducir o NIF do delegado.

   Isto permite filtrar para ver só as declaracións que presentou un delegado concreto.Se se deixa en branco, é posible ver todas as declaracións presentadas do Colaborador Social que se axusten ao resto de filtros, independentemente do delegado que presentase a declaración.Certificado de Persoa Xurídica de Colaborador Social

   Pulse "Buscar" para localizar os expedientes e utilice o botón "Ver" de cada columna para acceder ao xustificante e copia da declaración ou á descarga do ficheiro respectivamente.

  2. Acceso con certificado de Persoa Física de Delegado

   Cando se accede con certificado de persoa física porque é Delegado dun Colaborador Social, o campo "NIF Delegado" queda bloqueado e mostra o NIF da Persoa Xurídica Colaborador Social.Na esquina superior dereita aparecerá o nome da Persoa Física como Delegado.

   Isto débese a que cada delegado só pode consultar aquilo que presentou. Certificado de Persoa Física Delegado

   Pulse "Buscar" para localizar os expedientes e utilice o botón "Ver" de cada columna para acceder ao xustificante e copia da declaración ou á descarga do ficheiro respectivamente.

  Colaborador Social Restrinxido

  Nesta situación do Colaborador Social, poden darse dous tipos de acceso:con certificado de Persoa Xurídica destinado a terceiros ou con certificado de Persoa Xurídica destinado a trámites propios.

  1. Acceso con certificado do Colaborador Social Persoa Xurídica restrinxido (só trámites a terceiros)

   Cando se accede con este tipo de certificado, estando aínda na Colaboración Social Restrinxida, o campo "NIF representante" aparece en branco.Non é de obrigatoria cumprimentación.Isto concorda con que nese réxime, calquera certificado restrinxido pode consultar o que se presentou con calquera dos outros certificados.Colaborador Social Persoa Xurídica trámites propios

   Pulse "Buscar" para localizar os expedientes e utilice o botón "Ver" de cada columna para acceder ao xustificante e copia da declaración ou á descarga do ficheiro respectivamente.
  2. Acceso con certificado de Persoa Xurídica só para trámites propios

   Cando se accede cun certificado de Persoa Xurídica destinado aos trámites propios dun Colaborador Social Restrinxido (é dicir, o NIF custodio NON está engadido como "Representante restrinxido") ao acceder á "Consulta de declaracións presentadas" non se lles ofrece o acceso á consulta de colaboradores. Persoa Xurídica trámties propios

   Pulse "Buscar" para localizar os expedientes e utilice o botón "Ver" de cada columna para acceder ao xustificante e copia da declaración ou á descarga do ficheiro respectivamente.

  Ligazóns de interese:

  Consulta declaracións presentadas colaboradores sociais delegados
 • Trámites electrónicos en nome de terceiras persoas por colaboradores sociais
 • Axuda - Certificados electrónicos