Comprobación da versión, instalación e configuración da Máquina Virtual de Xava