Como comprobar se está censado como colaborador social

 • A comprobación no censo de colaboradores sociais pode realizarse dende a Sede Electrónica da Axencia Tributaria dende o trámite "Comprobación no censo de colaboradores sociais" dos "Trámites de colaboracións sociais na aplicación dos tributos", no portal "Colaboración social".

  Comprobación en censo de colaborador

  Comprobe os datos identificativos e pulse "Aceptar".

  Datos identificativos

  Dende esta opción pode comprobar o estado (se está dado de alta ou de baixa), o tipo de acordo no que está dado de alta, os trámites para os que está habilitado (dende o botón "Ver Trámites"), se se trata dun colaborador social restrinxido ou, non os representantes indicados en caso de que os houbese e os datos das asociacións asinadas.

  Comprobación no censo

  Comprobación no censo

  Se accede cunha identificación non censada como colaborador aparecerá a mensaxe "O NIF non pertence a un colaborador social".

  Mensaxe NIF non pertence a un colaborador

  Ligazóns de interese:

  comprobar censo colaboradores sociais
 • Colaboración social na presentación de declaracións