Baixa no censo de colaboradores sociais

 • A baixa no censo de colaboradores sociais pode realizarse dende a Sede Electrónica da Axencia Tributaria dende o trámite "Baixa no censo de colaboradores sociais" dos "Trámites de colaboracións sociais na aplicación dos tributos", no portal "Colaboración social".

  baixa censo colaborador

  O acceso realízase mediante unha identificación electrónica que permita realizar trámites en nome propio.Isto é posible se dispón de:

  • Certificado electrónico de persoa física.
  • Certificado electrónico de persoa xurídica dado de alta en réxime de certificados non restrinxidos.
  • Certificado electrónico de persoa xurídica dado de alta en réxime de certificados restrinxidos cuxo NIF de representante non figura como restrinxido.Este certificado está autorizado unicamente a realizar trámites en nome propio.

  Acceso ao trámite

  A continuación, móstranse os datos do titular, o tipo de convenio e información adicional sobre o trámite.Para efectuar a baixa verifique os datos identificativos do colaborador e pulse "Baixa".

  Baja

  Nota:Se accede cun certificado de persoa xurídica en réxime de certificados restrinxidos e o NIF do representante está contemplado con restricións apareceralle a mensaxe "O certificado que intenta acceder é un colaborador restrinxido".

  Erro certificado restrinxido

  Ligazóns de interese:

  Baixa censo colaboradores colaborador social
 • Colaboración social na presentación de declaracións
 • colaborador restrinxido
  "O certificado que intenta acceder é un colaborador restrinxido"