Como consultar os colexiados e asociados dados de alta

 • Dende a opción "Consulta de colexiados/asociados" os colexios ou asociacións poderán consultar que colexiados ou asociados están dados de alta.Esta opción encóntrase dispoñible en "Trámites de asociacións e colexios do ámbito da asesoría fiscal ou a xestión tributaria" dos "Trámites de asociacións e colexios do ámbito da asesoría fiscal ou xestión tributaria" do portal "Colaboración social"Da Sede Electrónica

  consulta de colexiados ou asociados

  A aplicación permite filtrar por NIF ou ben visualizar o listado completo deixando o campo "NIF" en branco.

  Consulta de colexiados ou asociados

  Pode comprobar dende que data está dado de alta un determinado colexiado ou asociado e se está dado de alta como colaborador social ou non.

  É posible descargar o listado en Excel dende a icona habilitada para iso.

  Consulta de colexiados ou asociados

  Ligazóns de interese:

  Comprobar consultar colexiados asociados dados de alta
 • Error:"O titular do certificado non consta como asociación activa"