Como comunicar os documentos visados.COGA-AEAT

 • O acordo entre a Axencia Tributaria e o Consello Xeral de Colexios de Xestores administrativos de España asinado o 5 de marzo de 2009 establece a colaboración entre ambas as dúas partes para a tramitación da documentación que ha de acompañar ás declaracións do modelo 06 e á asignación de NIF a menores.

  Os pasos que se seguen son estes:

  1. O colexiado achega ao Colexio Oficial de Xestores Administrativos (COGA) a documentación requirida para realizar o trámite (Modelo 06 ou Solicitude de NIF dun menor).
  2. O Colexio de xestores visará a documentación presentada para asegurar que é correcta e completa.
  3. O Colexio de xestores, adheridos ao acordo, informará á AEAT por vía electrónica de que recibiu a documentación e que esta é correcta.

  Dende a Sede Electrónica o acceso a esta comunicación realízase nos trámites de "Comunicación do Visado de Documentación.Encomenda de Xestión COGA-AEAT" dispoñible no portal "Colaboración social".

  Unha vez aquí, a comunicación realizarase dende as opcións "Presentación para o modelo 06" ou "Presentación para o NIF de menores", segundo a documentación visada que se desexe comunicar.

  Comunicación do visado de documentación

  O acceso require a identificación con certificado electrónico emitido a nome do COGA para verificar que o colexio está adherido ao acordo coa AEAT

  Indicaranse os datos requiridos e, tras asinar e enviar a información, a AEAT emitirá o Número de Referencia Electrónico.

  Introdución de datos

  1. A Axencia Tributaria emitirá un Número de Referencia Electrónico (NRE) a xeito de xustificante.

   Resposta da AEAT co NRE

  2. O Colexio incorporará ese NRE á documentación visada sendo conservada durante máximo 5 anos.
  3. Unha vez obtido o Número de Referencia Electrónico (NRE), o xestor poderá realizar a presentación telemática dos trámites:"Modelo 06 - Presentación (exclusivo para xestores)" e/ou "Asignación de NIF a menores por xestores administrativos" a través da Sede Electrónica da AEAT

  Poderá encontrar o "Modelo 06.Imposto Especial sobre determinados medios de transporte.Exencións e non sujección sen recoñecemento previo"No enlace:"Presentar e consultar declaracións" da sección "Trámites destacados" da Sede Electrónica.

  Nota:os borradores (con ou sen certificado) non entran dentro do procedemento do COGA, polo tanto, a descarga dos CEM para os borradores non existe.

  Modelo 06

  O trámite habilitado para a "Asignación de NIF a menores por xestores administrativos" encóntrase nos trámites doModelo 030.Censo de obrigados tributarios-Declaración censal de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais"Dispoñible en "Presentar e consultar declaracións" da sección "Trámites destacados" da Sede Electrónica.

  NIF de menores

  comunicar comunicación documentos documentación vidados COGA-AEAT COGA