Editran

  • Editran é un software de transferencia de ficheiros desenvolvido e comercializado pola empresa Indra.

    A Axencia Tributaria, no seu compromiso por establecer os medios que faciliten e axilicen o cumprimento da presentación de declaracións, e dado que Editran é un medio de intercambio de información habitual entre as entidades financeiras e os seus principais clientes, autoriza esta vía de presentación para algúns modelos tributarios.Desta forma, garántese o envío telemático de declaracións adoptando as medidas de seguridade esixidas.

  • Realización de transmisións por Editran
  • Requisitos para intercambios a través de Editran TCP/IP por Internet