Plazos de domiciliación

No calendario do contribuínte pódense consultar os prazos xerais de presentación de autoliquidacións con domiciliación bancaria de pagamento.