Pagamento de impostos

Os pagamentos realizados desde este sitio web están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.