Axuda Procedemento ZZ25 - Certificación previa para a realización material de pagamentos de organismos da Comunidade Autónoma de Cataluña a través das entidades de crédito