Axuda Procedemento G415 - Recoñecemento exención IVE, por adquisicións fóra do territorio de aplicación do imposto