4. Exercicio de dereitos

   
  1. En virtude dos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 os interesados poden exercitar unha serie de dereitos sobre seus datos, que se enumeran a continuación:

  2. 4.1. Introdución
  3. 4.2. Dereito de acceso
  4. 4.3. Dereito de rectificación
  5. 4.4. Dereito de supresión
  6. 4.5. Dereito de oposición
  7. 4.6. Dereito á limitación do tratamento
  8. 4.7. Dereito á portabilidade dos datos
  9. Exercicio de dereitosInformación contida na sede electrónica da Axencia Tributaria