2. Información básica

   
 1. Responsable Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  Finalidade Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.
  Lexitimación Cumprimento dunha obriga legal.
  Destinatarios Outras administracións públicas do ámbito nacional e internacional.
  Dereitos

  Dereito de acceso.

  Dereito de rectificación.

  Dereito de supresión (Dereito ao esquecemento).

  Dereito de oposición.

  Dereito á limitación do tratamento.

  Dereito á portabilidade dos datos.

  Procedencia Do mesmo interesado, doutras Administracións Públicas, doutras persoas físicas distintas ao interesado, de entidades privadas, de rexistros públicos e de fontes accesibles ao público.
  Consentimento Naqueles casos onde legalmente sexa necesario conseguir o consentimento do interesado se procederá a solicitaro de acordo aos requisitos esixidos pola normativa vixente.
  Delegado de Protección de Datos Se poderá pór en contacto co delegado de Protección de Datos da Axencia Tributaria a través do enderezo de correo electrónico: dpd@correo.aeat.es

  Ademais do descrito anteriormente, se realizan outros tratamentos non asociados á xestión sistema tributario estatal e aduaneiro, cuxa finalidade e a información detallada do tratamento se describe en cada unha das actividades de tratamento deste tipo que realiza a AEAT e que están accesibles no rexistro de actividades de tratamento.

 2. Rexistro das actividades de tratamento